Europese Rekenkamer pleit voor opvoeren China-strategie

Europese Rekenkamer pleit voor opvoeren China-strategie

Europese Rekenkamer pleit voor opvoeren China-strategie ANP

De EU moet haar China-strategie scherper bepalen, bestaand beleid beter uitvoeren en als één machtsblok opereren. Een degelijke analyse over risico’s en mogelijkheden van Chinese economische activiteiten in Europa en een volledig overzicht van door de staat gestuurde investeringen in de EU zijn er niet, stelt de Europese Rekenkamer in een rapport.

De Chinese investeringen in de EU zijn de afgelopen twee decennia sterk toegenomen en kunnen positief zijn voor de economische groei en werkgelegenheid. Maar de rekenkamer waarschuwt dat meer dan de helft van de investeringen door Chinese staatsbedrijven werden gedaan en veelal in strategisch belangrijke sectoren als energie, telecommunicatie en infrastructuur. Voorbeeld is de Nieuwe Zijderoute waar Peking sterk op inzet. Bij de transportroute van China naar Europa over land en zee zijn inmiddels zo’n zeventig landen binnen en buiten Europa betrokken, inclusief de meeste voormalige Oostbloklanden.

De rekenkamer wijst erop dat veel lidstaten bilateraal samenwerken met China, waarbij vooral hun eigen nationale belangen vooropstaan. Veelal brengen ze de Europese Commissie niet op de hoogte van hun financiële belangen met China, zelfs niet als ze daar wettelijk toe verplicht zijn. De EU-controleurs waarschuwen ook dat lidstaten een buitensporige Chinese schuldenlast kunnen opbouwen en voor het risico dat bedrijven kunnen worden gedwongen om technologie over te dragen.

De EU is de grootste handelspartner van China, en China de op één na grootste van de EU. Brussel zet zich in om een gelijk speelveld met China te waarborgen, maar de Chinese markt is minder open voor Europese investeringen dan omgekeerd.