Europa steekt bijna 2 miljoen in experimenten met waterwarmte in Friesland

Warm Heeg wil aquathermie uit Hegemer Mar inzetten voor een warmtenet in het dorp.

Warm Heeg wil aquathermie uit Hegemer Mar inzetten voor een warmtenet in het dorp.

Vanuit het Europese Interreg-programma komt 1,9 miljoen euro subsidie vrij om voor het ontwikkelen en toepasbaar maken van warmtenetten op basis van aquathermie in Friesland.

Bij aquathermie wordt energie onttrokken aan het water dat vervolgens als warmte afgegeven kan worden aan een woning of een warmtenet waarmee meerdere woningen verwarmd kunnen worden. De Provincie ziet veel potentie in de techniek en wil deze ook op kleinschalig en lokaal niveau toepassen. Onder de vlag van de Fryske Missy WetterWaarmte mikt de Provincie erop dat in 2030 60.000 woningen en 10.000 bedrijfsgebouwen zo verwarmd kunnen worden. In 2025 moeten al vijf proefprojecten draaien.