Elfwegentocht schiet wortel (+video)

In Friesland zou tussen 1 en 15 juli geen druppel benzine of diesel en, geen zuchtje lpg moeten worden vermorst aan personenmobiliteit. Dat is het stoutmoedige doel van de Elfwegentocht, een officieel programmaonderdeel van LF2018.

Om van een klein gestarte beweging een reusachtige inktvlek te maken, richtte het Elfwegenkader zijn pijlen vrijdag op het bedrijfsleven. Aan de hand van enthousiaste pioniers werd het in de catacomben van het Abe Lenstrastadion een geanimeerde middag.

Kans

Fries VNO-NCW-voorman Sjoerd Galema: ,,Duurzaamheid is voor Nederland een uniek selling point. We zijn welvarend genoeg om een stapje harder te lopen. Niet meteen kijken of je er subsidie voor kunt krijgen, maar echt bij jezelf beginnen’’.

Galema wil de 1500 VNO-NCW-leden in het Noorden mobiliseren om in juli hun bijdrage te leveren. ,,Wy twinge net ien dêrta, mar de nije ekonomy is gewoan in kâns.’’

Het facilitaire bedrijf NIVO Noord neemt het klimaatvraagstuk serieus, aldus directeur-eigenaar Annette van der Meulen. Het wagenpark wordt omgebouwd naar elektrisch en biogas. Voor de Elfwegentocht hoopt Van der Meulen te beschikken over fossielvrije ‘blauwe’ diesolie.

Lagere accijns

Het Oudehasker bedrijf Wiersma is onder de naam Future Fuels groothandelaar in dit spul. Commercieel directeur Vincent van Maurik hoopt volgende zomer ook particulieren te kunnen beleveren. ,,Wij zijn in gesprek met de eigenaar van een groot aantal tankstations, waar we desnoods met tijdelijke voorzieningen blauwe diesel willen aanbieden.’’

Evenement wil marktvraag zijn naar 200 miljoen schone kilometers

Opmerkelijk genoeg moet over de van zichzelf al wat duurdere blauwe diesel net zo veel accijns worden betaald als die van aardolie. ,,Idioat fansels’’, oordeelt Galema.

Ook Urgenda-directeur Marjan Minnesma acht een lagere accijns voor fossielvrije diesel wenselijk, ,,althans voor de korte termijn’’. Uiteindelijk zijn schone olie noch waterstof een oplossing voor het personenvervoer, vindt Minnesma. ,,Bewaar dat nou voor de industrie. Het verkeer kan wel op batterijen en bovenleidingen.’’

'Fiets maakt leven leuker'

De in Heerenveen gepresenteerde innovaties zullen voor volgende zomer hooguit bouwsteentjes zijn. Heel Friesland twee weken lang fossielvrij op pad is immers een monsterlijke uitdaging. Het gaat alleen al bij de personenauto’s om een alternatief voor 200 miljoen reizigerskilometers op benzine- en diesel.

Elektrische pramen, aardgasbussen en de nogal zeldzame volledig elektrische auto’s kunnen maar een bescheiden deel van die vervoersvraag dekken. Daarom zal ook een zwaar beroep worden gedaan op NS en Arriva.

En er is natuurlijk niks tegen gebruik van de fiets, memoreerde SC Heerenveen-directeur Luuc Eisenga. ,,Je leven wordt er leuker van.’’ De profvoetballers gaan zonder morren op de fiets van de kleedkamer naar het trainingsveld en weer terug. ,,Ook sociaal betekent dat wat.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Culturele Hoofdstad
Video
Elfwegentocht