Provincie en rijk mikken op meer natuurinclusieve landbouw, oftewel een landbouw die meer oog heeft voor de natuur. Staatsbosbeheer wil hierbij helpen door pachtende boeren een langere pachtermijn aan te bieden in ruil voor meer biodiversiteit op boerenland.

Een veehouder weidt zijn koeien op pachtgrond van Staatsbosbeheer.

Een veehouder weidt zijn koeien op pachtgrond van Staatsbosbeheer. FOTO LC

Zo lang Staatsbosbeheer bestaat, werkt ze samen met boeren. De grootste natuur beherende organisatie van Nederland (273.000 hectare) verpacht circa 50.000 hectare van haar graslanden aan boeren: 10.000 hectare is uitgegeven in de vorm van erfpacht en reguliere pacht en 40.000 hectare in de vorm van geliberaliseerde pacht (tot zes jaar). Van die geliberaliseerde pacht ligt circa 5000 hectare in Friesland. Deze is uitgegeven aan zo’n 450 pachters. Deze boeren huren dit land om er (jong)vee te weiden en om kuil, hooi of stalstrooisel te oogsten. Boeren moeten het land beheren volgens de natuurnormen. Dat betekent dat er striktere regels gelden voor onder meer maaien, bemesten en veebezetting.

Vacatures

Financieel Manager

De Zwarte Hond

Machinist in opleiding

Arriva

Baliemedewerker

Stedelijk Museum Meppel

Nieuws

Meest gelezen

menu