Een mammoettanker

Voldoende voedsel en een goede beloning voor boeren en tuinders. Dat zijn de belangrijkste pijlers onder het uit 1968 daterende Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid. Om die goede beloning te bereiken, beschermde Brussel de Europese boeren met invoerheffingen en exportsubsidies en minimumprijzen voor melk en een aantal belangrijke gewassen.

Voldoende voedsel en een goede beloning voor boeren en tuinders. Dat zijn de belangrijkste pijlers onder het uit 1968 daterende Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid.

Voldoende voedsel en een goede beloning voor boeren en tuinders. Dat zijn de belangrijkste pijlers onder het uit 1968 daterende Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid. ANP

Dit beleid was zo succesvol, dat het spaak liep (boterbergen). Het kostte vele jaren om het probleem van de voedseloverschotten op te lossen. De boereninkomens zijn altijd een punt van zorg gebleven. Toen Europa onder groter internationale druk zijn beschermmuren slechtte, voerde Brussel dan ook tegelijkertijd inkomenssubsidies in om boeren te compenseren voor de vrijere markt. Die inkomenssteun is heden ten dage gekoppeld aan landbouwgrond.