Duur Offerfeest voor moslims door hoge schapenprijzen en tarieven NVWA

Ondanks de lagere vraag zijn de prijzen voor ritueel geslachte rammen voor het Offerfeest, dat dit jaar van 20 tot en met 22 juli plaatsvindt, zelden zo hoog geweest.

Tijdens het Offerfeest worden offerdieren geslacht voor de feestmaaltijd met familie en vrienden.

Tijdens het Offerfeest worden offerdieren geslacht voor de feestmaaltijd met familie en vrienden. FOTO ALI HAIDER

De prijs voor een onverdoofd geslacht dier bedraagt dit jaar tussen de 300 en 350 euro, afhankelijk van kwaliteit en gewicht. Dat is ruim 10 procent meer dan vorig jaar.

Schaarste aan schapen

Oorzaken van de prijsstijging zijn de schaarste aan schapen en de hogere tarieven die keuringsinstituut NVWA in rekening brengt. De schaarste is ontstaan doordat Nederlandse boeren minder schapen houden. Het aantal is de afgelopen tien jaar gehalveerd tot circa 525.000 dieren.

Dat komt vooral doordat de schapenhouderij als tweede tak minder in trek is bij melkveehouders. De andere verklaring vormt de brexit. Na het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is de uitvoer van levende schapen naar het Europese vasteland afgenomen. ,,En dat heeft ertoe geleid dat de schapenprijzen sinds vorig najaar in de lift zitten”, zegt Andries Kingma, schapenboer en voorzitter van de Leeuwarder veemarkt.

Strenge wetgeving

De hogere tarieven van de NVWA zijn een gevolg van strengere wetgeving. Een nieuwe regel schrijft voor dat er alleen onverdoofd geslacht mag worden in aanwezigheid van een dierenarts of een NVWA-inspecteur, om erop toe te zien dat de dieren niet onnodig lijden.

De prijzen van de offerrammen hadden nog hoger kunnen uitvallen als de vraag stabiel of groter was geweest. Vanwege corona is er echter minder vraag naar ritueel geslachte rammen dan in voorgaande jaren.

Door de epidemie komen groepen moslims minder bijeen met familie en vrienden om het Offerfeest te vieren met een ritueel geslacht ram, bokje of stiertje. Een andere verklaring voor de afnemende vraag is volgens Kingma dat in deze tijd van het jaar een deel van de moslims is afgereisd naar familieleden in Turkije en Marokko.

Oudeschoot

De islamitische slachterij Akçe in Oudeschoot slachtte dinsdag ongeveer 175 rammen, de helft minder dan in voorgaande jaren. Eigenaar Umit Akçe wijt dat aan de opstelling van de NVWA. ,,Die is van oordeel dat ik te weinig coronamaatregelen neem. Vorig jaar waren we zelfs dicht en dit jaar was er ook lange tijd onzekerheid. Dan krijg je dat klanten uitwijken naar andere slachterijen. Erg spijtig.”

Abraham

De datum van het Offerfeest valt elk jaar ongeveer tien dagen eerder in de westerse kalender. Tijdens dit feest gedenken moslims dat Ibrahim (Abraham) bereid was zijn zoon te offeren voor God. Uiteindelijk hoefde hij dat niet te doen en mocht hij een ram of bokje offeren.

Moslims die afzien van de aankoop van een offerdier worden geacht om geld over te maken naar een goed doel. Het bedrag moet minimaal gelijk zijn aan de prijs van een offerdier.

Illegale slachterij

In Nederland mogen dit jaar in 47 slachthuizen dieren geslacht worden voor het Offerfeest. Ieder jaar echter is wel sprake van het oprollen van een illegale slachterij. Ook dit jaar was het raak. NVWA-inspecteurs stuitten dinsdag op een illegale slachterij in Gelderland met 23 schapen, waarvan er 5 al geslacht waren. Tegen zes verdachten is proces-verbaal opgemaakt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie