Drie warme bedrijventerreinen in Leeuwarden, Heerenveen en Bolsward zijn proefkonijn in verkoelingsoperatie

Extreme hitte, droogte, wateroverlast. Zwaar versteende bedrijventerreinen zijn er gevoelig voor. Dat kan anders. Studenten gaan onderzoeken hoe. Vijf noordelijke bedrijventerreinen zijn proefkonijn.

De Hemrik in Leeuwarden is een van de gebieden met hittestress.

De Hemrik in Leeuwarden is een van de gebieden met hittestress.

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein meten de komende twee jaar temperatuur, neerslag en gevoelstemperatuur op vijf bedrijventerreinen. Drie ervan liggen in Friesland: de Hemrik in Leeuwarden, Heerenveen-Zuid in Heerenveen en De Wymerts in Bolsward. Verder doen Euvelgunne in Groningen en Stadsbedrijvenpark in Assen mee.

Nieuws

menu