Deel grondbonden KLM niet akkoord met nieuwe pensioenregeling

Deel grondbonden KLM niet akkoord met nieuwe pensioenregeling

Deel grondbonden KLM niet akkoord met nieuwe pensioenregeling ANP

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft met verschillende bonden een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor grondpersoneel. Die moet per 1 januari volgend jaar de huidige afspraken vervangen. Vakbond VKP, die melding maakt van het bereikte resultaat, sloot zich daar niet bij aan. Ook de NVLT zou zich niet achter het onderhandelingsresultaat scharen.

De VKP meent dat het onder de moeilijke omstandigheden waarin KLM nu verkeert niet goed is om structurele afspraken te maken over een nieuwe pensioenregeling. Verder is de uitwerking van het landelijk pensioenakkoord van invloed op de pensioenvoorziening. De VKP vindt een tijdelijke regeling van 1 tot 2 jaar beter. Op het moment dat de situatie structureel verbetert, zouden structurele afspraken kunnen worden gemaakt.