Ook in het 'armere' Noorden groeit het aantal zilversmeden: de voldoening van iets met je handen maken

Nederland telt inmiddels bijna 2100 goud- en zilversmeden. In vijf jaar tijd groeide de branche met 20 procent. Ook het ‘armere’ Noorden krijgt steeds meer edelsmeden. Een particuliere school van het Collectief Edelsmeden Leeuwarden leidt in De Blokhuispoort jaarlijks zo’n tachtig cursisten uit heel Noord-Nederland op.

Edelsmid Sanne Bergsma aan het werk in haar atelier.

Edelsmid Sanne Bergsma aan het werk in haar atelier. Foto: Marchje Andringa

In 2018 stonden er bij de Kamer van Koophandel (KvK) 1747 goud-, zilver- en edelsmeden ingeschreven. Anno 2023 ligt dat aantal zomaar een vijfde hoger: 2096. De grootste groep (902 ondernemers) werkt in en rondom de grote steden in het Westen.