De kracht van het collectief: hoe zzp'ers met Mooiedingenmakers betere tarieven bedingen

Koen Haringa, een van de oprichters van Mooiedingenmakers FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Mooiedingenmakers groeit hard. Het collectief van zelfstandigen in de creatieve sector kent inmiddels honderdtwintig leden. De oprichters hadden niet gedacht nu al zover te zijn.

,,Ons doel was eigenlijk om eind volgend jaar honderd leden te hebben’’, zegt Koen Haringa, een van de oprichters van Mooiedingenmakers. ,,We vragen ons nu af of dat misschien wel heel ambitieloos was. Of dat we het toch echt beter gedaan hebben dan gedacht.’’

Tegelijkertijd, de stemming was er nu ook wel naar. ,,Het coronavirus heeft veel zelfstandigen wel met de neus op de feiten gedrukt’’, zegt Haringa. ,,De onzekerheid die we meestal negeren, kan ons ook in de problemen brengen.’’ Zeker als je in een sector werkt waar door de coronamaatregelen heel veel werk is weggevallen.

Twijfels over uurtarief

Dan kan de basis wankel worden. Vooral als je niet goed georganiseerd bent, zoals voor veel creatieven geldt. ,,Vorig jaar deden we een inventarisatie onder honderd zzp’ers. We wilden weten hoe ze ervoor stonden. Het bleek slechter dan gedacht. Maar tien procent was bezig met zijn pensioen. Er waren twijfels over wat het uurtarief zou moeten zijn. Ze wisten niet wat hun rechten zijn.’’

Heel gek is dat ook niet, meent Haringa. ,,In de creatieve sector zijn mensen intrinsiek gemotiveerd. Ze doen werk omdat het hun passie is en worden vaak gedwongen zzp’er. Aan geld hechten ze minder belang. Maar dat maakt hen ook tot minder weerbare ondernemers.’’

Ze staan bijvoorbeeld minder sterk tegenover opdrachtgevers. En wat ook niet helpt is dat zzp’ers elkaar onbewust ondermijnen. ,,Als jij vasthoudt aan een redelijk uurtarief maar je buurman gaat daar onderzitten. Dan help je uiteindelijk elkaar onderuit.’’ En waarom zou je ook te weinig vragen. ,,Natuurlijk kan je als net afgestudeerde tekenaar niet hetzelfde tarief vragen als een gelouterd architect. Maar mensen vergeten al snel dat je voor 20 euro per uur beter achter de kassa kan gaan zitten bij de HEMA.’’

Mensen willen graag ergens bij horen

Door zzp’ers te verenigen in een collectief, wil Mooiedingenmakers de basis versterken. ,,We zijn vooral een netwerk. Mensen willen graag ergens bijhoren. En van daaruit kan je verder bouwen. Zo hebben we nu een minimumtarief afgesproken. Helpen we met een boekhouder en kijken we naar verzekeringen.’’

Het is de kracht van het collectief. En de eerste resultaten tonen zich nu ook. ,,Vooral in Groningen hebben we nu een sterke positie. Voor de gemeente en provincie zijn we op dit onderwerp gesprekspartner.’’

Haringa hamert daarbij op het belang van lokale inhuur. ,,We hebben hier zoveel talent. Gebruik dat dan ook in plaats van dat je dure krachten over de Afsluitdijk laat komen. Je kan als gemeente je ondernemers bijstand geven maar ook een opdracht. En dat laatste is zoveel waardevoller. Want als je inkomen omvalt, dat doet echt wat met je.’’

Nieuws

menu