De een 7,3 miljoen, de ander 75 euro: hoe werd de coronasteun in Friesland verdeeld?

Friese werkgevers kregen dit voorjaar voor ruim 145 miljoen euro aan loonkostensubsidie van het rijk. Duizenden banen werden ermee gered. Of al het geld nodig is, moet blijken. Grote spelers hebben het geld niet nodig, merken ze nu.

BEELD SHUTTERSTOCK

BEELD SHUTTERSTOCK

Voetbalvereniging LSC in Sneek, wereldrestaurant Omnia in Drachten, feestfabriek TDF in Berltsum, makelaarskantoor Wijmenga in Burgum: allemaal staan ze op de lange lijst van bedrijven die dit voorjaar een voorschot hebben gekregen van uitkeringsinstantie UWV, bedoeld om lonen van werknemers te kunnen blijven betalen na het uitbreken van het coronavirus. Niet minder dan 4460 Friese aanvragers kregen van de overheid loonkostensubsidie voor de maanden maart, april en mei, blijkt uit data van het UWV. De bedrijven kregen een voorschot uitgekeerd van in totaal ruim 145 miljoen euro om personeel in dienst te houden. Alle bedrijven die in die drie maanden een omzetverlies van 20 procent of meer hebben geboekt, komen in aanmerking voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De bedrijven kunnen tot maximaal 90 procent van het loon van hun werknemers vergoed krijgen. Vorige week is de NOW-regeling met vier maanden verlengd en kunnen bedrijven opnieuw subsidie krijgen. In de eerste week van de tweede NOW vroegen 20.000 bedrijven loonkostensubsidie aan. Het UWV keerde direct 485 miljoen euro uit.