Burgumer bedrijf claimt forse reductie van ammoniak in veehouderij

Anne de Boer bij het mestverwerkingssteem waarmee hij in de stal van Sietse en Bennie Nauta in Easterwierrum proeven doet. Foto: niels de vries

Het kabinet stuurt aan op een ammoniakreductie van 26 procent in de veehouderij, de commissie Remkes acht 50 procent nodig. Anne de Boer van A&S Techniek uit Burgum schermt met een mestverwerkingssysteem waardoor bijna 80 procent haalbaar is.

Drijfmest in ligboxstallen, het kost de melkveehouderij al vele jaren de nodige hoofdbrekens. Het goedje stoot te veel ammoniak uit, waardoor er een probleem is met een overvloed aan stikstof in natuurterreinen. De oplossing wordt tot tot nu toe vooral gezocht in het toevoegen van middelen aan de drijfmest of het afsluiten van de mestkelders met dichte stalvloeren.

Weinig zoden aan de dijk

Volgens Anne de Boer van A&S Techniek uit Burgum zetten deze maatregelen amper zoden aan de dijk. Als de sector echt meters wil maken, dan moeten de vaste mest en urine van de koe zo weinig mogelijk met elkaar in contact komen. Want bij dat contact ontstaat de meeste ammoniak.

De Boer heeft met stalinrichter Bevepro in Emmen een systeem ontwikkeld waardoor de vaste mest en de urine vrijwel direct apart opgeslagen worden. Een eerste proefmeting heeft uitgewezen dat een ammoniakreductie mogelijk is tot bijna 80 procent, zegtde Burgumer. Bedraagt bij een normale stal de ammoniakuitstoot per koe per jaar 14 kilo, bij het systeem van De Boer is het slechts 3,25 kilo.

Mat laat alleen urine door

Wat is het geheim van de smid? Bij de ligboxstal van Sietse en Bennie Nauta in Easterwierrum toont De Boer een mat van een meter bij een halve meter. Deze bestaat uit drie lagen: een laag van gerecycled kunststof, een van rubber en een doek. Het doek, geproduceerd door weefselreus Koninklijke Ten Cate in Almelo, laat alleen de urine door die vervolgens via de gaten in het kunststof en de rubber in de mestkelder belandt. Een deel van de roostervloeren in de ligboxstal van de Nauta’s is ermee belegd. Een mestschuif verplaatst de vaste mest naar een grup achter de stal en van daaruit ondergronds naar een opslagsilo bovengronds.

Meer testen bij Dairy Campus

Het systeem wordt niet alleen bij de Nauta’s getest, maar ook bij een boer in Utrecht en na de zomer ook bij de Dairy Campus in Leeuwarden. Deze testen moeten uitwijzen wat de exacte reductie is. De zogenaamde TacRav houdt zich daarmee bezig, oftewel de technische adviescommissie regeling ammoniak en veehouderij. Als het systeem aan de minimale normen voldoet, dan komt het op de RAV-lijst te staan en krijgen boeren de mogelijkheid om er in te investeren. De Boer schat de investering bij een gemiddeld melkveebedrijf met 100 koeien op circa 100.000 euro.

De Burgumer ondernemer twijfelt er geen moment aan dat het mestsysteem op de lijst komt. ,,Ook al halen we die 80 procent reductie niet, boven we 50 procent komen we zeker. En dat percentage acht de Commissie Remkes nodig als bijdrage van de veehouderij aan de bescherming van kwetsbare natuurgebieden.”

Mest wordt weer goud voor de bodem

Het mestsysteem heeft nog vele andere voordelen, betoogt De Boer. De belangrijkste is dat de veehouder een veel betere kwaliteit mest krijgt voor zijn landerijen. ,,Met ons systeem creëert hij weer goud voor de bodem. Aan drijfmest kleven grote nadelen. De substantie zelf en de manier waarop het uitgereden moet worden gaan te veel ten koste van de bodemvruchtbaarheid.’’


Nieuws