Brussel: controle op visvangst in Nederlandse havens deugt niet

Brussel: controle op visvangst in Nederlandse havens deugt niet ANP

De controle op de aanlanding van verse en bevroren diepzee- en bodemvissen in de Nederlandse havens deugt niet. Daardoor dreigt overbevissing en het niet naleven van de visquota, stelt de Europese Commissie in een brief aan de Nederlandse regering.

Volgens het dagelijks EU-bestuur leeft Nederland de Europese wetgeving onvoldoende na. Het gaat dan over de controle op en inspectie van de wegingen, het transport en de traceerbaarheid van de vis en de vangstregistratie in Nederlandse havens van de aan land gebrachte vis. Dat geldt voor zowel schepen uit de EU als van daarbuiten.

Brussel eist binnen twee maanden opheldering over de kwestie. Als Nederland onvoldoende actie onderneemt om de zaak recht te zetten, neemt de commissie verdere stappen. Ze kan uiteindelijk besluiten naar het Europees Hof van Justitie te stappen, maar zover is het nog niet.

Vacatures

Physiotherapeut

Therapiezentrum Janssen

Voorzitter Raad van Toezicht

Talent Performance namens Huurdersplatform Nieuw Elan

Medewerker contractbeheer Bedrijfsafval

Omrin Bedrijfsafval

Nieuws

menu