Bouw voor nieuwe veemarkt in Leeuwarden gaat los

13-01-2016
Leeuwarden
Leeuwarder Courant/LC
Veemarkt. Minder koeien in verband met minder melkvraag van Friesland Campina?
©foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

13-01-2016 Leeuwarden Leeuwarder Courant/LC Veemarkt. Minder koeien in verband met minder melkvraag van Friesland Campina? ©foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf Foto: Jaap Schaaf

De eerste paal voor de nieuwe veemarkt in Leeuwarden op bedrijventerrein De Hemrik gaat volgende week woensdag de grond in.

Veemarktvoorzitter Andries Kingma en Henk Bleker, voormalig staatssecretaris van landbouw en tegenwoordig voorzitter van Vee & Logistiek zullen die handeling gezamenlijk verrichten.

De nieuwe veemarkt verrijst op het voormalige terrein van transportbedrijf AB Texel aan de Siriusweg. De stichting Veehandel Centrum Noord Nederland kocht deze locatie in 2018.

Bouwbedrijf Hollema uit Surhuisterveen begint met de bouw van een voorhal voor de aan- en afvoer van het vee en een wasstraat. Daarin kunnen tegelijkertijd drie veewagens gereinigd en ontsmet worden. Het ontwerp is van Dorenbos Architecten uit Gytsjerk.

Volgend voorjaar zullen de eerste koeien, schapen en kalveren er verhandeld worden. Net als in de huidige veemarkt bij het WTC-complex kunnen op de nieuwe locatie markten gehouden worden voor ongeveer 700 koeien, 2000 schapen en 1000 kalveren. Zoals bekend moet de veemarkt het WTC verlaten vanwege de komst van het nieuwe Cambuurstadion.

Obligatielening

De nieuwe markt vergt een investering van circa 3,5 miljoen euro. De helft van dit bedrag is opgebracht via een obligatielening onder veehandelaren, boeren en andere sympathisanten. Daarnaast is er een banklening afgesloten en is er een bijdrage van de gemeente Leeuwarden en de provincie.

Volgens Kingma is de locatie perfect wat betreft bereikbaarheid en parkeren. Daarnaast wordt de nieuwe veemarkt ,,heel praktisch ingericht’’ waardoor het er goed toeven is voor ,,mens en dier’’. Uiteraard zal een kantine voor de nazit niet ontbreken.

Er loopt overigens nog wel een rechtszaak in hoger beroep. Overbuurman Gebroeders Pol (infratechniek) vindt dat een veemarkt niet thuishoort op een bedrijvenpark. Het bedrijf vreest stank- en geluidoverlast. ,,Mar dêr komme wy wol út”, verklaart Kingma optimistisch.