Boeren en burgers op toer langs melkveehouders rond Leeuwarden: hoe de dominee naar Ald Barrahûs komt

Na de politieke aardverschuiving van de BBB gaat het leven weer gewoon door. Op de Toer de Boer rondom Leeuwarden komen zaterdag boeren en burgers bijeen. ,,Ik ha de flagge no wer goed hingjen.’’

Vanuit de oude stal van Melkveebedrijf Ald Barrahûs heb je zicht op de nieuwe.

Vanuit de oude stal van Melkveebedrijf Ald Barrahûs heb je zicht op de nieuwe. foto LC

Het is stralend weer als de eerste bezoekers ‘s ochtends bij Stremler aan de Him in Jorwert kaas komen proeven. Twintig kilometer noordelijker, op de Wurgedyk bij Stiens, showt de familie Zeinstra trots zijn trekkers en machines.