Boeren aan de slag met muispreventie

Jacob van der Wal (lInks) en Jelle Bouma: ,,Alleen gezamenlijk optrekken tegen muizen werkt." FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Alle boeren in Zuid- en Midden-Friesland moeten aan de slag met de acht aanbevelingen van ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga over het voorkomen van een nieuwe muizenplaag.

Alle boeren in Zuid- en Midden-Friesland moeten aan de slag met de acht aanbevelingen van ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga over het voorkomen van een nieuwe muizenplaag.

Dat vinden Jelle Bouma uit Scharnegoutum en Jacob van der Wal van het actiecomité Muizenoverlast. De aanbevelingen hebben onder meer betrekking op het verhogen van het waterpeil, meer beweiding, landerijen en bermen kort de winter in en het plaatsen van nestkasten voor torenvalken.

Voor alle melkveehouders zijn er aanbevelingen die goed uitvoerbaar zijn binnen de bedrijfsvoering, concludeert het tweetal.

Vacatures

Accountmanager Bedrijfsafval

Omrin Bedrijfsafval

Systeembeheerder procesautomatisering

Attero

Physiotherapeut

Therapiezentrum Janssen

Nieuws

menu