De boer wijkt voor huizen, fabrieken, wegen en natuur. Nog maar de helft van de Nederlandse oppervlakte wordt gebruikt voor de landbouw

Tussen 2013 en 2020 is het Nederlandse landbouwareaal met 244 vierkante kilometer gekrompen. Een groot deel van die grond is gebruikt voor de bouw van woningen en fabrieken en de aanleg van wegen.

Koeien staan in het laatste licht van de dag in een weiland tussen Garnwerd en Oostum. De landbouw in ons land verliest elk jaar grond voor de bouw van huizen en fabrieken en de aanleg van wind- en zonneparken en nieuwe natuur.

Koeien staan in het laatste licht van de dag in een weiland tussen Garnwerd en Oostum. De landbouw in ons land verliest elk jaar grond voor de bouw van huizen en fabrieken en de aanleg van wind- en zonneparken en nieuwe natuur. Foto: archief Kees van de Veen

Bijna de helft van het Nederlandse oppervlak bestond in 2020 uit landbouwgrond, rekenen het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen Universiteit voor. De oppervlakte aan natuur en water in ons land nam toe met 44 vierkante kilometer, dit hoewel er volgens de statistici overigens ook veel productiebos verdween.

Nieuws

menu