BV Sport: alles doen om schade te beperken

De schade door de coronacrisis loopt voor BV Sport op tot zo’n 1 miljoen euro. Maar het zelfstandig sportbedrijf van de gemeente Leeuwarden zat de afgelopen tijd niet stil.

Johan van der Kooi van BV Sport in een leeg Kalverdijkje.

Johan van der Kooi van BV Sport in een leeg Kalverdijkje. Foto Henk Jan Dijks

Anderhalve week duurde de schok na de bekendmaking van de ‘intelligente lockdown’ in maart, een dag of tien waren de 220 werknemers van BV Sport lamgeslagen. De inwoners van de gemeente Leeuwarden laten sporten en bewegen, zoals de opdracht is voor het sportbedrijf, was door veiligheidsmaatregelen niet langer mogelijk.

Toen de organisatie van de ergste schok was bekomen, kwam het managementteam bijeen. Centrale vraag die moest worden beantwoord was: als de sportcomplexen, de gymzalen en ook de zwembaden dicht zijn, wat kunnen we dan wel? ,,Wy ha tsjin elkoar sein dat we net op ús hannen sitten gean”, vertelt directeur Johan van der Kooi.

In een crisis leer je elkaar kennen

Lesplannen werden verder uitgewerkt, werknemers volgden cursussen en pakten verf en kwast om accommodaties op te knappen, buurtsportcoaches grepen naar de schoffel om het groen rond sportcomplexen te fatsoeneren. ,,We dienen ek dingen dy’t bûten ús eigen ferantwurdlikens lizze. Dat wie moai om te sjen. Learst de minsken yn in krisis echt kennen.”

Voor het eerst in acht jaar verdween het water uit zwembad De Blauwe Golf. ,,De ûnderwetterferljochting wie al in skoft oan ferfanging ta. Dus it wie ideaal dat wy it wetter no rinne litte koenen. De tegeltsjes kamen nei beneden omdat de druk fuort foel. Dy ha we wer goed befêstigje kind.”

Niet kunnen leveren waarvoor je op aard bent, was volgens Van der Kooi het ingrijpendste gevolg van de coronacrisis voor BV Sport (en andere sportbedrijven). ,,Dat wêr’st it foar dochst en enerzjy fan krijst, falt fuort. Dat is ferskriklik foar in bedriuw.”

De tweede verstrekkende consequentie was en is een fikse financiële schade. Die kan voor BV Sport, dat gebruikt heeft gemaakt van steunregelingen van de overheid, oplopen tot zo’n 1 miljoen euro. Inkomsten uit horeca of kaartjesverkoop zijn er logischerwijs niet of amper geweest de afgelopen maanden. Sportverenigingen die normaal huur betalen, hoefden dat niet meer te doen. Juridisch werkt het nu eenmaal zo, stelt Van der Kooi.

Schade

Hij vindt daar wel wat van. ,,Ferieningen betelje normaal ûngefear 10 prosint fan de totale kosten, de rest wurdt foar fierwei it grutste diel dekt mei subsydzjes. Se hienen ek sizze kind: we betelje dy 90 prosint ek al noait, dus lit de hier mar rinne.” Ofwel: de tarieven zijn al heel laag, zegt de directeur. ,,Dy bewustwurding is der net altyd by de minsken.”

,,En ast de hier dan net hoechst te beteljen, brûk it jild dan net om de kontribúsje foar leden te ferleegjen. Dat is no wol bard. Se hienen it jild ek reservearje kind foar nije klean of materialen. Hie de leden de keuze jûn. Dat hie ik moaier fûn.”

De schade zal BV Sport voor een deel compenseren door de eigen reserves aan te spreken. Voor het gat dat overblijft moet nog een oplossing worden gevonden. De gemeente doet al veel, zegt Van der Kooi. ,,Wy hiere de akkommodaasjes fan de gemeente en ferhiere en eksploitearje dy ferfolgens. De hier dy’t wy betelje moatte is ústeld.” Dat geldt ook voor rekeningen van leveranciers en onderhoudsbedrijven.

Accommodaties afstoten, is niet aan de orde. ,,Ljouwert wol dat de basisfoarsjenningen op oarder bliuwe.” Het feit dat de sporthallen 1 juli weer opengaan, is mooi, vindt Van der Kooi. Maar welke zaalsporters gaan in de zomer trainen? Het zullen er niet veel zijn.

Inhaalslag

Wat nog wel wat inkomsten oplevert zijn de extra zwemlessen die BV Sport aanbiedt tijdens de zomervakantie, bedoeld om een inhaalslag te maken voor kinderen die een achterstand hebben opgelopen. De zwembaden werden eerder al deels en onder strikte voorwaarden geopend, net als de sportvelden buiten.

,,We dogge der alles oan om de skea te beheinen”, zegt Van der Kooi. ,,Hoe grut dy eksakt wêze sil, witte wy pas as we hjir trochhinne binne.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie