Ambtenaar op vakantie: ministerie kan veevoermaatregel niet uitleggen

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het landbouwministerie houdt geen informatie achter over de onderbouwing van de krachtvoermaatregel die het op 1 september wil invoeren voor de melkveehouderij.

Tot die conclusie kwam donderdag de rechtbank van Den Haag in een kort geding dat aangespannen was door Stikstofclaim en AgriFacts. Deze stichtingen vermoeden dat het departement niet alle gegevens had prijsgegeven en eisten daarom openheid van zaken.