Ambtenaar op vakantie: ministerie kan veevoermaatregel niet uitleggen

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het landbouwministerie houdt geen informatie achter over de onderbouwing van de krachtvoermaatregel die het op 1 september wil invoeren voor de melkveehouderij.

Tot die conclusie kwam donderdag de rechtbank van Den Haag in een kort geding dat aangespannen was door Stikstofclaim en AgriFacts. Deze stichtingen vermoeden dat het departement niet alle gegevens had prijsgegeven en eisten daarom openheid van zaken.

Dat gebeurt dus niet, maar tijdens de zitting kwam wel aan het licht dat het landbouwministerie zijn eigen rekenexercitie voor de voermaatregel niet kon uitleggen. Dat is gedaan door een ambtenaar die deze methode niet heeft vastgelegd en die op vakantie is. Afgesproken is dat de verantwoordelijk ambtenaar later tekst en uitleg zal geven aan de beide stichtingen.

De krachtvoermaatregel voor de melkveehouderij in de laatste vier maanden van het jaar is nodig om stikstofruimte te creëren op basis waarvan overheden nog dit jaar vergunningen kunnen afgeven voor de bouw van 75.000 woningen en enkele infrastructurele projecten. De maatregel is zeer omstreden, omdat ze te weinig flexibel is waardoor de gezondheid van koeien in het gedrang kan komen. Zelfs Mobilisation for the Environment, de milieuorganisatie die het vorige stikstofbeleid met succes aanvocht, hekelt de maatregel.

Belangenorganisatie Dutch Dairymenboard vindt dat het landbouwministerie de krachtvoermaatregel niet kan afdwingen nu ook de dierenartsenorganisatie KNMvD er geen heil in ziet. Melkveehouders zijn min of meer verplicht om voeradviezen van de dierenartsen op te volgen, sinds de invoering eind vorig jaar van de SGD (Stichting Geborgde Dierenartsen, stelt DDB. Voorzitster Sieta van Keimpema: ,,Als dierenartsen de krachtvoermaatregel afwijzen, hebben melkveehouders zich daar aan te houden.”