Wetenschapsjournaliste Geesje Rotgers over stikstof: 'Als je dingen niet vlot krijgt, is er wat aan de hand'

Landbouwjournaliste Geesje Rotgers schrijft al jaren kritisch over de mestproblematiek in Nederland. Volgens haar rust het stikstofbeleid op drijfzand.

 Geesje Rotgers.

Geesje Rotgers. Foto: Sanne van Westeneng

De officiële lezing is deze: in stallen vormen mest en urine drijfmest. Tijdens die vorming en tijdens het uitrijden over het land ontstaat ammoniak dat vervluchtigt en vervolgens neerslaat in de bodem. De landbouw is verantwoordelijk voor 46 procent van die stikstofneerslag in natuurgebieden. In die gebieden hebben kwetsbare bloemen en planten een hekel aan een teveel aan stikstof. Als het stikstofgehalte een bepaalde waarde overstijgt, de kritische depositiewaarde, verliezen deze bloemen en planten terrein. Stikstof minnende flora zoals brandnetels en grassen krijgen de overhand en overwoekeren kwetsbare soorten. Dat verlies aan biodiversiteit moet een halt worden toegeroepen en daarom kent Nederland de Wet natuurbescherming.