Bouwbedrijven gaan aan de slag: 'Wat als de vraag komt of we 100.000 huizen kunnen bouwen?'

Bouwbedrijven in Friesland, Groningen en Drenthe staan als een gezamenlijke bouwpartij pal voor de bouw van 100.000 huizen in het Noorden.

De nieuwe wijk Houkepoort in Sneek vanuit de lucht. Foto: Jan Ligthart/LC

De nieuwe wijk Houkepoort in Sneek vanuit de lucht. Foto: Jan Ligthart/LC

Bouwbedrijven in Groningen, Drenthe en Friesland scharen zich achter de Lelylijn. Ze tekenen voor bouw van 100.000 huizen in Noorden. Dat maken de bedrijven duidelijk in de aanloop naar een definitief noordelijke bidbook voor de Lelylijn.

Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met het Deltaplan voor het Noorden. Dat plan voorziet in de aanleg van de Lelylijn en de bouw van 100.000 huizen in Groningen, Drenthe en Friesland. In Den Haag leeft breed de wens dat de noordelijke provincies hierin samen optrekken.

De bouwbedrijven in het Noorden willen samen laten zien dat het hen menens is. ,,Misschien niet eens omdat we zo graag die huizen willen bouwen, maar wel omdat we de noordelijke economie in de benen willen houden’’, zegt Jeroen van Balen, commercieel directeur van bouwbedrijf Van Wijnen Gorredijk.

Met Van Wijnen en Friso Bouwgroep als gangmakers brachten VNO-NCW en Bouwend Nederland de noordelijke bouwers de afgelopen maanden bij elkaar.

Er is nu van alle bedrijven commitment, zegt commercieel directeur Jan Wageman van Friso Bouwgroep in Sneek. ,,We hebben de vraag voorgelegd: wat als de vraag komt of we 100.000 huizen kunnen bouwen? Die vraag hebben we met elkaar beantwoord met: ‘ja, dat kunnen we’. Dit is ons aanbod aan Den Haag en onze bijdrage aan de ontwikkeling van Noord-Nederland. Niet alleen in de gemeenten langs de Lelylijn, maar ook de gemeenten erachter.’’

Daaraan zijn voorwaarden verbonden. Zo moet er tijdig voldoende plancapaciteit zijn. Voor de bouwers is het daarbij van belang, dat in het vroegste stadium de huidige bewoners van het gebied bij de plannen worden betrokken. ,,Er zijn genoeg mogelijkheden om te bouwen en toch de groene ruimte te sparen.’’

Naast het bouwen van de huizen zal er meer op de ondernemingen afkomen, beseffen Wageman en Van Balen. Zou de Lelylijn er komen, dan moet er meer gebouwd worden. De 100.000 woningen komen op de bouwopgave van 30.000 huizen in het Noorden.

,,Je hebt het ook over andere gebouwen als stations, hotels, maar ook verduurzaming van bestaande bouw. De kracht en het succes zit hem in de integraliteit, de complexiteit, maar zeker ook onze compleetheid’’, aldus Van Balen.

Die compleetheid resulteert naar de mening van Wageman in een grote noordelijke bouwalliantie. De bouwbedrijven opereren in gezamenlijkheid. ,,De logo’s van de verschillende bedrijven gaan eraf. Er moet een sterke regie zijn en vervolgens krijgt iedereen zijn deel.’’

In Den Haag is veel politieke steun voor de Lelylijn. Toch hield demissionair minister-president Mark Rutte kort voor de verkiezingen een slag om de arm.

De aanleg van de Lelylijn staat in het verkiezingsprogramma van de VVD, maar Rutte wil afwachten hoe Nederland uit de coronacrisis komt. De oplopende staatsschuld maakt hem knap nerveus, zei hij tegen Omroep Fryslân.

De initiatiefnemers in de bouw hopen dat een nieuw kabinet desondanks doorzet. ,,Dit gaat om veel meer dan een spoorlijn en wat huizen’’, zeggen ze. ,,Dit gaat over hoe je het hele land inricht. Er zijn tot 2040 heel veel huizen nodig in Nederland. Wij doen vanuit Noord-Nederland nu een handreiking hoe je daar invulling aan kunt geven.’’

Lucht op overspannen woningmarkt

Bij noordelijke bouwers leeft een heel goede energie op dit dossier, zegt Sander Wubbolts van Bouwend Nederland Noord. ,,Het is een kwestie van de lange adem. Bouwers vliegen het land door om te bouwen, maar zeggen ook: wat zou het mooi zijn als we dit in eigen provincie kunnen laten zien.’’ Wubbolts noemt de ambitie stevig. Op dit moment worden in het Noorden jaarlijks ongeveer 6000 huizen opgeleverd. Toch denkt Bouwend Nederland dat 100.000 woningen erbij in tien jaar realistisch is.

Wubbolts wijst op innovatie in de bouw. Verschillende bouwbedrijven zijn bezig met fabrieken waar in enkele dagen complete woningen worden gemaakt. Wubbolts meent dat de bouw in het Noorden lucht geeft op de overspannen woningmarkt. Vooral in de Randstad. ,,Gebouwd wordt er hoe dan ook in het Noorden. Als je bedenkt dat er de komende tien jaar een miljoen huizen bij moeten komen in Nederland, moet je kijken naar de plancapaciteit. Dat red je niet alleen in de Randstad. Zo is de Lelylijn niet alleen een impuls voor het Noorden, het geeft ook lucht op de woningmarkt in de Randstad.’’

‘Dit is een boost voor het hele noorden’

Werkgeversorganisatie VNO-NCW-MKB Noord is bezorgd over de afname van de beroepsbevolking in het Noorden. Door de vergrijzing denken de leden-ondernemers van de vereniging in de toekomst niet over voldoende medewerkers te kunnen beschikken. De economische groei gaat daardoor aan de bedrijven voorbij.

Sjoerd Galema, de Friese voorzitter en bestuurslid bij VNO-NCW-MKB Noord, geeft aan dat de ontwikkeling van de beroepsbevolking een belangrijke reden is waarom de vereniging sterk pleit voor de Lelylijn. „We hebben daarom onze bouwbedrijven en ondernemers bij elkaar geroepen en gevraagd mee te werken aan het offensief om jonge gezinnen naar onze regio te trekken.’’ Het aanbod van de bouwers noemt Galema een stimulans. Het is natuurlijk bijzonder motiverend voor onze achterban, maar vooral voor de hele regio en de betrokken provincies en gemeenten. Noord-Nederland heeft deze boost de komende jaren meer dan nodig.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Woningmarkt