Een analyse op het wel en wee van de landbouw, die in Friesland nog altijd een enorme dynamiek heeft | LC-verslaggever Aan Dirk van der Meulen neemt afscheid als landbouwredacteur

Beetje bij beetje neemt de trots van de boerenstand af terwijl de onzekerheid en de polarisatie toenemen, concludeert Aan Dirk van der Meulen in zijn afscheidsverhaal als landbouw- en economieredacteur bij de LC. Een terugblik en een analyse op het wel en wee van een krimpende sector die in Friesland nog altijd een enorme dynamiek heeft.

Boerenprotest bij Dokkumer Nieuw Zijlen.

Boerenprotest bij Dokkumer Nieuw Zijlen. Foto: Anton Kappers

‘Het thema van de bijeenkomst is: de toekomst van de landbouw’. Vele tientallen, ja mogelijk zelfs enkele honderden boerenvergaderingen en -bijeenkomsten woonde ik de afgelopen decennia bij, in alle hoeken en delen van de provincie. Bovengemiddeld vaak ging het over die vraag: wat brengt de toekomst van de landbouw, melkveehouderij of akkerbouw? Op de openingsavond vorige week van de Agrarische Schouw in Joure stond-ie wederom centraal. Experts kregen de vraag voorgelegd: wat zijn de kansen, waar moeten we op koersen?

Vanwaar toch die behoefte in de agrarische sector om grip te krijgen op datgene wat komen gaat? Ik heb het me vaak afgevraagd. De meest plausibele verklaring is, denk ik, dat boeren eigenlijk ‘halve’ ondernemers zijn. Ze hebben geen invloed op prijzen, ze zetten hun melk en pootaardappelen af en daarna is het maar afwachten wat het heeft opgebracht. De prijsvorming speelt zich elders af, ver van het boerenerf, uitbesteed aan derden en sterk afhankelijk van mondiale factoren zoals droogte in Nieuw-Zeeland, een schandaal in China en de hoogte van de olieprijs.