Aantal geiten blijft toenemen ondanks ontmoedigingsbeleid

Aantal geiten blijft toenemen ondanks ontmoedigingsbeleid ANP

Provinciebesturen willen vanwege gezondheidsrisico's voorkomen dat het aantal geiten in Nederland toeneemt, maar slagen hier nog niet in. Boeren houden in 2020 weer meer melkgeiten dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Nederland lopen dit jaar 476.000 melkgeiten rond, wat 4 procent meer is dan in 2019. De groei is in heel Nederland te zien, ook in de provincies waar een geitenstop geldt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelde in 2017 in een onderzoek dat omwonenden van geitenboerderijen vaker longontstekingen kregen. Kort daarop voerden de grootste geitenprovincies Noord-Brabant en Gelderland een geitenstop in. Later volgden ook andere provincies. "Er is een verbod om nieuwe geitenstallen te bouwen", legt landbouweconoom Cor Pierik van het CBS uit. "Maar er is geen verbod om in bestaande stallen meer geiten te houden."

Dat laatste maakt het voor boeren toch mogelijk om uit te breiden. De groei dit jaar viel daarom volgens Pierik te verwachten, ook omdat de markt voor geitenmelk er op dit moment gunstig bijligt.

Het aantal melkgeiten in Nederland neemt al jaren toe. Tussen 2000 en 2020 werd de melkgeitenstapel bijna vijf keer groter. Dat terwijl de laatste jaren amper groei is te zien in het aantal koeien, varkens en kippen.

Nieuws

menu