Aantal WW-uitkeringen in Friesland ligt voor het eerst lager dan eind 'pre-coronajaar' 2019

UWV

Na een sterke stijging in coronajaar 2020 lag het aantal WW-uitkeringen eind juni 2021 in Friesland weer onder het niveau van eind 2019. Ten opzichte van mei nam de WW in Friesland af met 8 procent.

Eind juni telde Friesland 8464 WW-uitkeringen, dat is 2,5 procent van de Friese beroepsbevolking. Het aantal uitkeringen nam in juni af met 736 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren nam de WW af, met name in de uitzendsector, de horeca en de detailhandel. De sterkste daling van de WW vond plaats onder jongeren tot 27 jaar.

Ten opzichte van juni vorig jaar ligt het aantal WW-uitkeringen 25,8 procent lager. In juni 2020 waren er nog 11.406 uitkeringen. Voor het eerst ligt het aantal WW-uitkeringen in Friesland onder het niveau van eind 2019, pre-corona dus.

Ook landelijk nam het aantal WW-uitkeringen af, eind juni zaten er 238.309 mensen in de WW.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie