ABN: waarde zakelijk vastgoed zakt 6 procent in 2021

ABN: waarde zakelijk vastgoed zakt 6 procent in 2021

ABN: waarde zakelijk vastgoed zakt 6 procent in 2021 ANP

De waarde van zakelijk vastgoed in Nederland zal volgend jaar naar verwachting met 6 procent dalen vanwege de economische krimp en de stijgende werkloosheid door de coronacrisis. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport over de sector. Voor dit jaar wordt nog wel op een waardestijging met 1,5 procent gerekend door de bank.

ABN AMRO zegt dat met name de werkloosheid een grote impact gaat hebben op de kantorenmarkt en huurwoningen. Naar verwachting stijgt de werkloosheid volgend jaar naar 7,2 procent. Omdat werkloosheid het besteedbaar inkomen aantast zullen werknemers naar verwachting minder aan woonlasten willen uitgeven. De druk op de waarde van huurwoningen neemt ook toe omdat door corona meer woningen op de markt komen die eerst bestemd waren voor verhuur aan toeristen. Dit effect wordt versterkt doordat er nu veel minder expats in Nederland werkzaam zijn. Naar verwachting zal de waarde van huurwoningen dit jaar nog met 3 procent stijgen, terwijl die in 2021 met 4 procent daalt.

Verder stelt de bank dat de vraag naar kantoorruimte door het vele thuiswerken en de stijgende werkloosheid zal afnemen. Dit wordt nog wel enigszins gecompenseerd doordat er minder werkplekken kunnen worden gebruikt als gevolg van de 1,5 metermaatregelen. Daardoor is nog relatief veel kantooroppervlak nodig, maar al met al is de verwachting dat er op lange termijn minder vierkante meters kantoorruimte nodig zijn. Per saldo verwacht ABN AMRO dat de waarde van kantoren dit jaar met 1 procent zal stijgen, maar voor 2021 wordt een min van 6 procent voorspeld.

ABN AMRO is van mening dat het ombouwen van kantoren naar woningen een goed alternatief is en kan bijdragen aan het verminderen van het woningtekort. De vraag naar huurwoningen, zeker in het commerciële segment, blijft volgens de bank onverminderd hoog.

De bank denkt dat de waarde van winkelvastgoed dit jaar met 4 procent zal dalen en met nog eens 7 procent volgend jaar. Voor logistiek en industrieel vastgoed ziet ABN AMRO voor dit jaar een plus van 1 procent. In 2021 zou hier dan een min van 4,5 procent worden opgetekend.