Doek valt niet voor theater De Koornbeurs, dat een financiële injectie krijgt

Titia Huisman, directeur van de Koornbeurs in Franeker. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Een meerderheid van de raad van Waadhoeke steunt theater De Koornbeurs en staat achter een extra financiële injectie van 54.300 euro.
Lees meer over
Theater en musical

Twee bedragen lagen gisteren voor in de raadsvergadering van Waadhoeke. 95.562 euro ter compensatie van de verliezen door corona bij de Koornbeurs en 54.300 euro voor missers in de bedrijfsvoering. Het eerste bedrag ontmoette geen enkele tegenstand. De hele raad begreep dat de Koornbeurs in deze moeilijke tijden steun nodig heeft. Bovendien krijgt de gemeente van het rijk geld om culturele instellingen te steunen.

Het tweede bedrag, dat in juni van dit jaar ineens als onverwachte tegenvaller naar voren kwam, leverde meer discussie op. Wat doet dat bestuur? vroeg Herre Hof van Gemeentebelangen zich af. Doe wat met de programmering, zei Andries Magré van de VVD. ,,De zalen zitten soms leeg. Neem meer commerciële initiatieven.’’ Samen met de ChristenUnie, die het theater een bodemloze wensput noemde, wilden deze drie partijen het bedrag wel toekennen, maar als voorschot op de subsidie die in 2022 is toegezegd. De partijen misten scenario’s die het college wel beloofd had. ,,Nu is het slikken of stikken’’, aldus Hof.

Waadhoeke betaalt namelijk al jaarlijks 350.000 euro subsidie aan het theater en heeft voor vier jaar 75.000 euro extra toegezegd. Dan kan van dit bedrag voor 2022 alvast een voorschot betaald worden. Volgens wethouder Jan Dijkstra wordt het theater met een negatieve reserve op deze manier niet geholpen. Hij vond dat De Koornbeurs nu gesteund moet worden en sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwe directeur en het bestuur.

Deze nieuwe directeur, Titia Huisman, in februari aangetreden, gaf aan dat zij na haar aantreden geconfronteerd werd met de tegenvaller die toen 86.000 euro bedroeg. Dat heeft het theater al terug weten te brengen tot 54.300 euro. Zij ziet genoeg kansen, nam al unieke initiatieven zoals tijdens corona in de luie stoel naar toneel, en heeft samenwerking gezocht met de vier andere theaters in Friesland. Die theaters proberen samen bij het rijk extra geld los te krijgen. Ook werkt de Koornbeurs nauwer samen met het Planetarium en museum Martena in Franeker.

,,Laat ons niet zitten’’, was haar oproep. Om kwalitatieve cultuur te bieden heeft de organisatie het geld nodig, zei zij. ,,We willen geen kantine worden waar stukjes opgevoerd worden.’’

Het voorstel om een voorschot te geven kreeg 14 stemmen, naast VVD, Gemeentebelangen en ChristenUnie stemden drie CDA’ers mee. De rest van het CDA, de FNP en SAM stemden tegen dit voorstel. Hierna werd het collegevoorstel om het geld toe te kennen door een meerderheid aangenomen.

Nieuws

menu