Jan Tekstra schreef mee aan 'Ze huilt maar ze lacht', de grote hit van Maan

De grote hit van Maan, Ze huilt maar ze lacht, is mee geschreven door Jan Tekstra uit Sneek. Een man achter de schermen. Hoe kwam dat liedje tot stand?

Zanger en liedjesschrijver Jan Tekstra.

Zanger en liedjesschrijver Jan Tekstra. FOTO NIELS DE VRIES

Lees meer over
Muziek
Leeuwarden
Súdwest-Fryslân

Net op de ochtend van ons gesprek kreeg Jan Tekstra te horen dat Ze huilt maar ze lacht goud geworden is. ,,Ik wit net iens hoe’t soks der hjoeddedei útsjocht”, zegt hij, waarna hij de foto laat zien die Maan hem doorstuurde. ,,It is dochs in gouden rûntsje, leau’k.” Ja, ruim 11 miljoen streams, nummer drie in de Top 50, gedraaid op alle stations. ,,Lêsten songen de buorfrou en har dochter it hiel hurd mei. Doe ha ik mar ferteld dat ik der oan meiskreaun ha.” Daar doe je het toch een beetje voor. ,,Ek omdat it earne oer giet.”