Een nieuwe verbeelding

De urgentie van haar thematiek is groot, maar Nynke Laverman stelt er liever vragen over. De nummers van haar komende album plus theatershow Plant worden vergezeld door een reeks podcasts. ,,,Ik bin in ûndersiker.”

Nynke Laverman.

Nynke Laverman. FOTO NIELS WESTRA

Lees meer over
Muziek

Op Plant stelt Nynke Laverman de urgente thema’s van deze tijd aan de orde. Hoe gaat de mens om met de uitgeputte wereld en de bedreigde natuur, en hoe zou dat anders kunnen? Ze raakt er niet snel over uitgepraat. Zeker niet omdat er ook een reeks podcasts bij hoort, ter verdieping. ,,Muzyk is de kearn, mar it is ek in middel om dingen oan de oarder te stellen. Mar soms ha ik it te min oer de muzyk.”

Nieuws

menu