Drumstel en melodie in de taal zetten

Poëzie in Friesland bloeit. Hoe dat komt, daar laat de film It wurd wat zich amper over uit. Het geeft een aardig beeld van de Friese poëtische praktijk.

Grytsje Schaaf. ,,Dan giet it net om my, dan giet it net om dy, mar miskien om wat der tuskenyn sit.”

Grytsje Schaaf. ,,Dan giet it net om my, dan giet it net om dy, mar miskien om wat der tuskenyn sit.”

Lees meer over
Muziek

De Dichter des Vaderlands is een Fries, bij de vuurmakers van Compagnie Carabosse in Leeuwarden stonden dichters op de route, we hebben een actief dichterscollectief en ,,in kommende en geande Dichter fan Fryslân dy’t stevig fan him hearre liet”. Dat dichterscollectief (Rixt) en die provinciedichters (respectievelijk Nyk de Vries en Eeltsje Hettinga) worden in de film It wurd wat niet nader aangeduid, net zo min als ,,in literêr festival dat wur-dearring kriget”. Daarmee wordt Explore The North bedoeld, maar met alle respect, dat festival draait lang niet alleen om literatuur.

Nieuws

Meest gelezen