Frysk Bloed, Tsjoch!: Een podcast over Friese taal maar zonder Afûk-randje

Op een leuke manier met de Friese taal bezig zijn, zonder dat het perfect wordt. Dat willen Anne-Goaitske Breteler en Sytze de Haan bereiken met hun nieuwe podcast.

Anne-Goaitske Breteler en Sytze de Haan proberen een Amelands Commandeurtje voor het vaste proefonderdeel van hun podcast.

Anne-Goaitske Breteler en Sytze de Haan proberen een Amelands Commandeurtje voor het vaste proefonderdeel van hun podcast. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Alsof je bij Anne-Goaitske Breteler en Sytze de Haan aan de keukentafel zit. Zo klinkt het als je hun podcast Frysk Bloed, Tsjoch! beluistert. Vorige week zetten de twee een pilot online, maandag namen ze de tweede op. Daarbij zitten de 24-jarige Anne-Goaitske uit Ternaard en de 30-jarige Sytze uit Holwerd ook daadwerkelijk aan de keukentafel. Met slechts een microfoon en een laptop erbij.

De charme van hun podcast over het Fries zijn en de Friese taal moet volgens hen ook zijn dat je bij een keukentafelgesprek aanschuift. ,,Op in boartlike wize, sa as wy yn it daagliks leven prate.’’ Geen terechtwijzing dat het in officieel Fries ‘deistich libben’ moet zijn. ,,Nee, we geane inoar net wizen op ferkearde wurden.’’

Toch leidde hun eerste podcast al tot een discussie over het ‘skaatsen’, zoals Sytze de sport van Rintje Ritsma omschreef. Dat kon echt niet, vond Anne-Goaitske, een Fries heeft het over ‘reedride’. En zie: nu we daar in het interview op terugkomen, verbetert Sytze zichzelf. ,,Skaatse, o nee, reedride.’’

95 procent Nederlands

Sytze en Anne-Goaitske kwamen vroeger via de gezamenlijke werkkring van hun ouders met elkaar in contact. Het leeftijdverschil leek toen groter. Sytze herinnert zich dat hij Anne-Goaitske eens meenam naar Amsterdam. ,,Do gongst doe krekt nei de middelbere skoalle. Wy ha noch sa’n aginda foar dy kocht.’’

Hun levens gingen een andere kant op. Sytze kwam via Breda terecht bij Zee van Tijd op Ameland, Anne-Goaitske studeerde culturele antropologie in Amsterdam. Inmiddels woont zij op de ruimte buiten Ternaard, is columniste voor de Leeuwarder Courant en werkt voor de Moanne en het Tropenmuseum in Amsterdam. Sytze heeft Zee van Tijd in Holwerd gekocht en zit midden in de verbouwing.

Tijdens een etentje kwam Sytze met het idee voor een podcast, een medium dat hij veel beluistert. Hij wilde wat met het Fries doen, want in het dagelijks leven spreekt hij voor 95 procent Nederlands. Dat komt mede omdat hij veel contact met toeristen heeft. ,,Wylst ik wol grutsk bin, dat ik Fries bin.’’ Anne-Goaitske spreekt, sinds ze in Ternaard woont, hoofdzakelijk Fries.

Politiek correct Fries

Beiden zijn niet zo van het officiële Afûk-Fries. Er is volgens hen al zo veel politiek correct Fries, maar ,,wy wolle ynspylje op de belevingswrâld fan de Fries dy’t hjir libbet.’’ Dat doen de twee door telkens een overkoepelend onderwerp te kiezen en drie vaste onderdelen in hun podcast te stoppen.

Zo was de rode draad voor de podcast die maandag opgenomen werd het onderwerp Black Lives Matter. Sytze had zich er al uitgebreid in verdiept. Steeds verdelen ze wie de vaste thema’s ‘de ferlerne Fries’ en het ‘Frysk drankje’ doen. Zo mocht Sytze zich dit keer verdiepen in Steven de Jong en verbaasde Anne-Goaitske zich de vorige keer over Rintje Ritsma, die schaatsprestaties leverde voor haar tijd, waardoor ze hem helemaal niet kende.

Daar doet ze verder niet moeilijk over. ,,Ik gean mysels net tûker foardwaan as ik it net wit.’’ Allebei dragen ze bij elke podcast een ‘Frysk momint fan ‘e wike’ aan. De bedoeling is eens per twee weken Frysk Bloed, Tsjoch! online te zetten. Het is een titel met een knipoog. ,,Wy wolle júst grapkes meitsje oer de Fryske klisjees.’’

Hoeveel luisteraars er komen, daar houdt het duo zich niet zo mee bezig, maar ze hopen wel ooit hun podcast voor publiek op te nemen. Alsof ze een talkshow hebben in de Theaterkerk van Nes.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Media
Interview
Instagram