Scholen leren beter film kijken en maken

Scholieren in het Noorden zien veel film, zowel op school als daarbuiten. Ze maken ze ook. Maar de kennis over film en beeldtaal moet en kan beter.

Opnamen in het project Look@me op de Prins Constantijnschool in Leeuwarden.

Opnamen in het project Look@me op de Prins Constantijnschool in Leeuwarden. FOTO LOOK@ME

Dat is de insteek van Filmhub Noord, een organisatie die donderdag in Groningen een overeenkomst ondertekent met een hele reeks onderwijs- en cultuurorganisaties in het Noorden. Zoals het Film in Friesland, het Internationaal Film Festival Assen, Keunstwurk Fryslân, Kunstkade Leeuwarden en het Groninger Forum, waar Jolijn Peters van Filmhub Noord zit.

Want filmkijken is niet moeilijk, iedereen doet het voortdurend want overal is bewegend beeld. Maar doorzien wat film doet, hoe beelden in elkaar zitten en achter elkaar zijn gezet, en waarom op die manier, en hoe je een film maakt, dat is een heel ander verhaal.

Een recent onderzoek onder 51 docenten van lagere scholen in Leeuwarden van Ana Paunovik toont aan dat film op school veel als middel gebruikt wordt, vooral via YouTube en bij maatschappelijke vakken, geschiedenis en aardrijkskunde, maar dat er niets aan filmeducatie gedaan wordt. Wel zien ze ,,het nut en het belang van filmeducatie voor zichzelf en voor de leerlingen in’’, stelt Paunovik vast.

De docenten hebben daar zelf te weinig kennis over, geven ze aan, en willen daar wel meer over leren. ,,Omdat kinderen zo leren kritisch te kijken naar wat ze te zien krijgen. En leren film in te zetten bij informatieverwerving’’, zegt een van de mensen die meededen aan het onderzoek.

Filmprojecten

Overigens is het niet zo, dat er helemaal niets aan gebeurt. Her en der in Friesland zijn er filmprojecten met scholieren en jongeren. Zo zijn de scholierenvoorstellingen op het Noordelijk Film Festival in de Harmonie, waar hele klassen naartoe gaan, immens populair. Al zou ook daar volgens Paunovik meer met filmeducatie kunnen gebeuren.

En al enige jaren is er het project Look@me van Kunstkade. Daarin worden de levens van kinderen verfilmd, en het soms ontroerende resultaat wordt op datzelfde festival vertoond. Kinderen leren films voorbereiden en maken, onder leiding van professionele filmers, en kinderen leren bij de vertoning over andermans leven. Een nieuwe editie van Look@me is onlangs van start gegaan.

Filmhub Noord wil meer van zulke projecten, in de drie noordelijke provincies, in het primair en het voortgezet onderwijs. Daar is een potje voor, van het ministerie van Onderwijs, dat landelijk meer filmeducatie wil. In 2019 was er negen ton ,,om filmeducatie regionaal een impuls te geven’’ en vanaf dit jaar is er 2,9 miljoen voor alle regionale hubs en de landelijke coördinatie rond filmeducatie.

Want er is ook landelijk onderzoek gedaan naar de stand van zaken, en dat komt voor een groot deel overeen met het onderzoek in Leeuwarden. Leraren willen het wel, vinden het ook zinvol, maar daar is extra inzet voor nodig.

Ook organisaties als de Raad voor Cultuur, filmmuseum Eye, Mediawijzer en het Nederlands Filmfonds pleiten voor filmeducatie in het onderwijs. Die noemen het zelfs een basisvaardigheid, net als lezen en schrijven.

Donderdag wordt er in Groningen alleen maar ondertekend, maar het is de bedoeling dat er dit schooljaar in alledrie provincies proefprojecten draaien. In Leeuwarden is dus al een en ander, en hoe de anderen eruit gaan zien moet nog blijken. ,,We gaan niet tegen instellingen zeggen: ‘Dit moet je doen’’’, zegt Peters. In Drenthe wordt samengewerkt met de Digital Art Factory in Assen, in Groningen zal de focus op animatie liggen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Film
Onderwijs