Het Noordelijk Film Festival krijgt dit jaar een drive-inbioscoop: er is ruimte voor 100 auto's op het Zaailand

IMPRESSIE NOORDELIJK FILM FESTIVAL

Het Noordelijk Film Festival wordt dit jaar opgetuigd met een drive-inbioscoop op het Zaailand in Leeuwarden. Dat is volledig coronaproof, betoogt de organisatie.
Lees meer over
Film
Leeuwarden

Deze buitenbioscoop komt er naast het bestaande programma. Al is dat nog wel onder voorbehoud, zegt artistiek leider Fredau Buwalda. Als het kabinet weer verregaande coronamaatregelen neemt en theaters en bioscopen weer dicht moeten, valt de programmering in Slieker en De Harmonie in het water. Dat geldt wat Buwalda betreft niet voor de drive-inbioscoop. ,,Dyt is hiel ‘coronaproof’. Hoechst de auto net út en kinst dyn ticket troch it rút scanne.’’

Er is geen maximum aan het aantal bezoekers per auto. Wel wordt aangeraden met z’n tweeën te komen. Op de achterbank zie je immers lang niet zoveel als voorin. De toegangskaarten zullen rond de 25 euro per auto kosten.

100 auto’s

Het festival staat gepland voor 11 tot en met 15 november. Op het Zaailand is ruimte voor ongeveer honderd auto’s. Het kunnen er net iets minder zijn, vanwege de plantenbakken op het plein. ,,Wolst ek net dat der in beam yn it paad stiet, dus wy sille noch even sjen hoe’t it mei de ‘zichtlijnen’ komt.’’ Ook voor auto’s geldt dat ze op het Zaailand anderhalve meter afstand moeten houden. Bovendien zullen de meeste mensen hun ramen ook dicht hebben. ,,Ik tink ek net dat in soad minsken de ruten iepen ha, want it is novimber en dan is it meastentiids wol kâld’’, zegt Buwalda.

Radio

De films - twee per avond - worden getoond op een doek van 15 bij 7 meter dat voor het Fries Museum komt te hangen. De voorstellingen zullen aan het begin van de avond beginnen. Behalve op vrijdag, dan is er vanwege de wekelijkse markt een uitzondering gemaakt. In de vergunning staat dat de late film dan tot 1 uur in de nacht mag duren. ,,Wy tinke der noch oer nei oft wy dan ek in spannende film draaie sille. Dan rinne der bûten dochs gjin bern mear.’’

Het geluid van de films komt binnen via een radiofrequentie. Daardoor zal de autosleutel wel in het contact moeten. Buwalda is niet bang dat er in november tientallen auto’s met een lege accu staan. ,,In bedriuw sil ús helpe mei de technyk. Dat sil grif goed komme. En oars fine se der wol wat op.’’

Om de geluidsoverlast te beperken en het unieke van de drive-in-beleving in stand te houden, zal het geluid van de films niet op het plein te horen zijn. Alleen wanneer je een ticket hebt gekocht en in de auto zit, kun je het filmgeluid horen. Buwalda verwacht dan ook niet dat er veel ‘meekijkers’ zijn vanaf het Zaailand. ,,Der sille wol wat minsken in pear minuten stean te sjen, mar jo geane ek net oardel oere yn novimber yn ‘e kjeld stean.’’

Niet online

De organisatie heeft nagedacht om het festival online te houden, maar hecht veel waarde aan de echte filmbeleving. En dat kan het beste via een groot doek, vindt Buwalda. Er is online immers al zoveel filmaanbod via de streamingsdiensten. ,,Wy wolle der echt noch wat fan meitsje.’’

Schoolvoorstellingen

Vast onderdeel van het Noordelijk Film Festival zijn de schoolvoorstellingen. Normaliter werden die gehouden in de AEGON-zaal van De Harmonie. Duizend leerlingen werden dan in twee vertoningen verwelkomd. De voorstellingen blijven, maar worden verdeeld over liefst achttien vertoningen in verschillende zalen.

Kosten drukken

Er zullen tijdens deze editie minder films dan voorheen draaien. De organisatie rekent op fors minder publieksinkomsten en wil de kosten waar mogelijk drukken. Zo wordt er waarschijnlijk minder aan marketing uitgegeven en zullen sommige films vaker draaien. Het filmfestival zal nog fondsen aanschrijven voor financiering en hoopt met de drive-in-bioscoop nog wat sponsoren te kunnen trekken.

Nieuws

menu