Tsead Bruinja in jury P.C. Hooftprijs: maken Friese dichters nu meer kans? It Skriuwersbûn hoopt het, en doet een 'oanrikkemandaasje'

De Friese dichter Tsead Bruinja krijg een plekje in de jury van de P.C. Hooftprijs, de belangrijkste literaire prijs in het Nederlandse taalgebied.

Tsead Bruinja, hier met zijn veeltalige 'Eerste bloemlezing van de Nederlandse poëzie'.

Tsead Bruinja, hier met zijn veeltalige 'Eerste bloemlezing van de Nederlandse poëzie'. Foto: Marchje Andringa

Lees meer over
Boeken

Deze prijs wordt afwisselend uitgereikt in de genres proza, poëzie en essays. Het gaat hier om de prijs voor 2024, als de poëzie weer aan de beurt is. Naast Bruinja hebben verder Kiki Coumans, Maarten van der Graaff, Alfred Schaffer en Kila van der Starre zitting in deze jury.