In de greep van water: het raadsel van de ramp met de sluistrap houdt de roman 'De sluismeester' van Christoph Ransmayr tot de laatste pagina spannend | boekrecensie ★★★★★

Een woeste waterval met een sluistrap in een zijrivier van de Donau, waterbouwkundige werken in Afrika en in het Amazonegebied, een zijrivier van de Mekong die elk jaar twee keer van stroomrichting wisselt, kustgebieden die opgeslokt zijn door de zee: water is het allesbepalende element in De sluismeester, de even fascinerende als huiveringwekkende nieuwe roman van de Oostenrijkse auteur Christoph Ransmayr (1954).

.

.

Lees meer over
Boeken

Je zou ook de roman zelf kunnen beschouwen als een rivierstelsel, waarin stromen en stroomversnellingen vele thema’s aanvoeren: een al dan niet opzettelijk aangerichte ramp, dood, schuld, vergiffenis en (incestueuze) liefde om de belangrijkste te noemen. Allemaal gesitueerd in een (nabije?) toekomst, waarin de wereld versplinterd is tot dwergstaatjes die xenofobie tot wet hebben verheven. Fossiele brandstoffen zijn uitgeput, zodat elke waterstroom moet worden benut als energiebron. Zeeën hebben al menig kustgebied verzwolgen en tasten zoetwatervoorraden aan. De enigen die nog grenzen mogen passeren zijn waterbouwkundigen.

Nieuws

menu