Geschiedenis van de katholieke enclave Blauwhuis in stripvorm

De veelbewogen geschiedenis van Blauwhuis, een katholieke enclave, is neergeslagen in een stripboek of liever graphic novel. Maker Skelte Siweris Braaksma weet wel raad met historische onderwerpen, ook in opdracht.

Blauwhuis.

Blauwhuis.

Lees meer over
Boeken

Vaak komen kunstwerken voort uit een vonk van inspiratie, een autonome emotie, allerindividueelst vormgegeven. It blauwe hûs niet.