De sterke band tussen IJlst en de familie Nooitgedagt

In het boek Nooitgedagt – Icoon van de Friese maakindustrie 1865-2003 beschrijft Telegraaf-journaliste Yteke de Jong opkomst, groei en ondergang van het vermaarde familiebedrijf. ,,De sterkte van de familie is dat ze heel hecht met elkaar zijn.’’

Aan het werk in de fabriek van Nooitgedagt (1956)

Aan het werk in de fabriek van Nooitgedagt (1956) EIGEN FOTO

Lees meer over
Boeken
Súdwest-Fryslân

,,Vroeger, op de lagere school in Oost-Groningen, leerde ik bij aardrijkskunde: IJlst, Nooitgedagt, schaatsen’’, zegt de IJlster amateurhistoricus Edsko Hekman in het boek. ,,Mijn vrouw kwam uit Bunschoten, die leerde hetzelfde. Het stond op een kaart die in de klas hing.’’ Nooitgedagt was een begrip. Bij het grote publiek vooral vanwege de schaatsen, die eigenlijk meer een bijproduct waren. Bij timmermannen vooral vanwege het gereedschap. Miljoenen beitels en schaven werden er gemaakt. De wat ouderen herinneren zich ook het houten speelgoed, eveneens een bijproduct, dat vanaf de jaren dertig veertig jaar lang werd geproduceerd.