Is Marilyn Monroe kunst? Jazeker. Wat misschien niet direct kunst is, wordt in de schrijvershanden van Oek de Jong alsnog kunst | Visualia 1396

Over kunst schrijven is zo ongeveer het leukste om te doen. Vooral in mini-essay vorm, zodat je gedwongen bent om snel tot de essentie te komen, geen kunsthistorische uitwijdingen hanteert en, het belangrijkste, je eigen ontmoeting met een kunstwerk in een persoonlijke ontboezeming vorm weet te geven.

Een van de vele versies van de beroemde foto van Marilyn Monroe met opwaaiende zomerjurk.

Een van de vele versies van de beroemde foto van Marilyn Monroe met opwaaiende zomerjurk. Foto: Matty Zimmerman

Lees meer over
Beeldende kunst

Het gaat dan vooral om het journalistieke schrijven, om onder woorden te brengen wat je ziet als je kijkt. Vanuit de verwondering, om het iets mooier te zeggen, en die verwondering in taal vorm te geven. Het mooiste is als je je publiek meesleept, als dat niet hoeft af te haken omdat je allerlei vaktermen hanteert. Kunst is altijd begrijpelijk, al moet je wel het verhaal achter kunst kennen. Kunstschrijvers vertellen dat verhaal met hun eigen blik. Schrijvers over kunst, columnisten of essayisten sturen onze blik en brengen het plezier en enthousiasme van het kijken naar kunst over.

Nieuws

menu