Zoektocht naar werk van Jentsje Popma (99)

Jentsje Popma FOTO PICASA

De Stifting Nijkleaster is op zoek naar werk van Jentsje Popma. De Leeuwarder kunstenaar viert in 2021 zijn honderdste verjaardag en dat gaat niet ongemerkt voorbij.

Popma is vandaag (woensdag) 99 jaar geworden. Volgend jaar is het een eeuw geleden dat hij werd geboren. Aanleiding voor een expositie en een boek.

Popma hield in 2015 op met schilderen. Hij schonk de complete inhoud van zijn atelier aan de Stifting Nijkleaster, die ernaar streeft in de buurt van Jorwert een klooster te stichten. De stichting is hem ,,zeer erkentelijk voor dat gebaar en uit waardering voor zijn prachtige werk’’ wil zij volgend jaar uitgebreid aandacht schenken aan Popma’s eeuwfeest. ,,We hopen dat hij dat nog zelf kan meemaken.’’

Popma staat vooral bekend als schilder, maar maakte ook monumentaal werk, zoals gebrandschilderde ramen in scholen gemeentehuizen en kerken. Hij maakte beelden, zoals dat van Piet Paaltjens en Anne Vondeling, en een wandsculptuur in de voormalige ambachtsschool (nu DOAS) in Leeuwarden. ,,En wie weet nog veel meer’’, aldus Jan Henk Hamoen, beheerder van de schenking.

Wie (onbekend) werk van Popma kent, roept hij op dit te melden voor een grote overzichtstentoonstelling in de Grote Kerk in Leeuwarden en een boek over zijn leven en werk, die in voorbereiding zijn voor 2021. ,,We ontvangen graag informatie over zijn werk, indien mogelijk met foto’s, een beschrijving en de achtergronden voor zover bekend’’, aldus Hamoen in een oproep. ,,Ook zijn we al blij als u ons op het spoor zet van werk van zijn hand.’’


De informatie mag naar: jhhamoen@gmail.com.

Nieuws

menu