Op reis door de Nederlandse woongeschiedenis in voorstelling 'Romte': 'Wenjen is sa gewoan, dat wy der net by stilstean'

Eelco Venema schreef en regisseert een voorstelling over wonen. Romte is een reis door de Nederlandse woongeschiedenis. ,,Ik ha besocht fan wat gruts, wat lyts te meitsjen’’, zegt Venema.

Marjoleyn Ley en Lourens van den Akker spelen een scène uit de voorstelling 'Romte'.

Marjoleyn Ley en Lourens van den Akker spelen een scène uit de voorstelling 'Romte'. Foto Hoge Noorden/Jacob van Essen

,,Wenjen is sa gewoan, dat wy der net by stilstean.’’ Maar achter de manier waarop dorpen en steden zijn ingericht, gaat een visie schuil. Die van architecten, stedenbouwkundigen, bouwers en overheden. Vrijdagmiddag kregen studenten bouwkunde van Hogeschool NHL Stenden in het gebouw van Tryater in Leeuwarden een voorproefje van de voorstelling Romte en gaf Sanne van Drenth (25) een lezing over ‘Centraal Wonen’. Ze schreef er voor haar master architectuurgeschiedenis aan de VU Amsterdam vorig jaar een scriptie over.

Nieuws

menu