Vijf Friese culturele instellingen mogen van Veiligheidsregio meer dan dertig mensen per ruimte ontvangen

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Veiligheidsregio Fryslân heeft vijf culturele instellingen in Friesland een ontheffing gegeven, in deze gebouwen geldt geen maximum van 30 personen per ruimte.

Het gaat om De Harmonie in Leeuwarden, De Lawei in Drachten, Het Posthuistheater in Heerenveen, Theater Sneek en De Koornbeurs in Franeker.

De Veiligheidsregio heeft de ontheffing verleend, omdat deze organisaties een hoge culturele waarde voor de provincie hebben en onderdeel uitmaken van de Friese culturele infrastructuur. „Alle vijf locaties hebben de afgelopen tijd bewezen zich goed aan de regels te houden en werken met goedgekeurde protocollen die een veilig bezoek kunnen garanderen”, aldus de Veiligheidsregio.

Andere concertzalen en theaters in de regio zullen bij het organiseren van activiteiten maar een maximum van 30 personen per ruimte mogen toelaten (exclusief personeel).

De Veiligheidsregio stipt wel aan dat het mogelijk is dat er op den duur meer locaties in aanmerking komen voor een ontheffing, ook kan alsnog besloten worden om genoemde locaties te sluiten bij overtredingen.