Vijf Friese culturele instellingen mogen van Veiligheidsregio meer dan dertig mensen per ruimte ontvangen

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Veiligheidsregio Fryslân heeft vijf culturele instellingen in Friesland een ontheffing gegeven, in deze gebouwen geldt geen maximum van 30 personen per ruimte.

Het gaat om De Harmonie in Leeuwarden, De Lawei in Drachten, Het Posthuistheater in Heerenveen, Theater Sneek en De Koornbeurs in Franeker.