Van Oudemirdum tot op Ameland: 'De Avond van 2018 Verhalen'

Ger Bosklopper en Erwin Boers

Overal in de provincie, van Oudemirdum tot op Ameland, gaan volgende week vrijdagavond de deuren open. Tijdens de Winterjûne vertellen mensen elkaar traditiegetrouw verhalen. Hoe passend bij het LF2018-thema van de 'iepen mienskip'.

Die open gemeenschap is natuurlijk pas echt gelukt wanneer men naar elkaar luistert. Dat nam het artistiek team dat de invulling van het openingsweekeinde van Culturele Hoofdstad bedacht ter harte. Zij riepen De Avond van 2018 Verhalen uit.

Honderd musea en tachtig Friezen

Musea en particulieren ontvangen op 26 januari tussen 19 en 22 uur ’s avonds onbekenden en trakteren hen op een verhaal. Over oude geesten die op zolder rondspoken, over een bijzondere fietsvakantie, over een medisch wonder of een bijzonder gerecht. Bijna alle honderd musea in Friesland doen mee en zo’n tachtig Friezen.

Voor de verhalenvertellers is het een spannende avond. Hoeveel mensen zullen er op hun vertelling af komen, wat zullen ze ervan vinden? Hoe is het om een groep onbekenden toe te spreken? Komt het verhaal wel aan? Het wordt een avontuurlijke avond, hoe dan ook. Hier een greep uit de bijna tweehonderd verhalen die volgende week in huiskamers en in zaaltjes zullen klinken.

Geheim van de krant

Een goed bewaard geheim: op de redactie van de Leeuwarder Courant staan maar liefst twee musea . De Verenigd Europa Collectie, kasten vol meegebrachte souvenirs uit de hele wereld, hoe raarder hoe beter. En het IMSGB-museum, de naoorlogse geschiedenis van de krant in voorwerpen. Zoals de laatste op de redactie gerookte peuken, een mensenschedel en een hekpunt met een bijzonder verhaal.

Een paar keer op de avond vertellen conservatoren Ger Bosklopper, Erwin Boers en Asing Walthaus over de collecties, voor bezoekers die zich hebben aangemeld.

Twee dromen

In veertien kisten vervoerde goochelaar Ritsko van Vliet sr - ,,nog steeds een magisch figuur’’ - vroeger zijn illusieshow. Zoon Ritsko van Vliet heeft er één weten te behouden, die in zijn huiskamer staat. Rond deze kist vertelt hij het verhaal van de twee dromen die zijn vader had. Twee dromen die uitkwamen, maar veranderden in een nachtmerrie.

Ritsko vertelt in zijn huiskamer in de Gymnasiumstraat 9 in Leeuwarden, waarin zo’n twintig mensen passen. Vol is vol. Na twintig minuten volgt de volgende voorstelling.

Het leven is een verhaal

Het verhaal in verleden, heden en toekomst is het gespreksonderwerp van Gjalt de Jong en Schelte Meinsma. Is het leven een verhaal, en hoe vertel je dat door? Hoe gebeurde dat vroeger, bij nomadische stammen of in de Bijbel? En hoe doen we dat in de toekomst, gaan we dat nu al programmeren? In een aangeklede, geromantiseerde presentatie passeren verteltradities de revue.

Gjalt en Schelte ontvangen publiek aan boord van theaterschip Bald’r , dat aan de Willemskade ZZ (bij VVV) ligt. Zij doen hun relaas (45 minuten) eerst in het Fries, dan in het Engels en tot slot in het Nederlands.

Bap! De Beatles komen!

Leeuwarden in de jaren zeventig en tachtig, daar vertelt oud-raadslid Piet van der Wal over. ,,Een praatsje met een plaatsje en muziek, dat is het. Ik begin in de jaren vijftig, toen het een saaie boel was, en dan BAP! De Beatles komen! En zo steeds verder tot mijn haar eraf ging. Dat heeft destijds nog in de krant gestaan, dat is in 1980, een mooie afsluiting.’’

Piet van der Wal vertelt op de zolder van het Tryatergebouw. Zijn verhaal duurt ongeveer een uur, denkt hij, ,,maar als mensen commentaar hebben mag dat best. Dan duurt het wel langer.’’

Fries kostuum en op de fiets naar Rome

Het is een goed huwelijk: Baukje Oostra uit Feinsum houdt van muziek, haar man Sjoerd Oostra van sport. Beiden grijpen ze vrijdagavond gretig het woord om over hun passies te praten. Baukje, die jarenlang accordeoniste was bij de Ljouwerter Skotsploech, vertelt over het Fries kostuum uit 1860 en zal zich laagje voor laagje aan- en uitkleden. Haar echtgenoot Sjoerd neemt zijn toehoorders mee op de fietsreis die hij twee jaar geleden ondernam, van Friesland naar Rome. Hij laat foto’s zien die hij onderweg nam en vertelt over zijn drijfveer om zo’n eind te fietsen.

Baukje en Sjoerd vertellen hun verhalen in de consistorie van Feinsum. Daar kunnen ongeveer 30 mensen terecht.

Autocrossen, een Friese traditie

Autocrossen, dat weet Hendrik van der Veen uit Noardburgum zeker, is een Friese traditie, een stukje cultuur, leuk voor iedereen. In de autocross, waar hij als voorzitter van de stichting Autocross Noardburgum over gaat vertellen, zijn geen rangen of standen. Het is een serieuze hobby waar hele families soms wel vijf avonden in de week druk mee zijn. En nou wil het toeval dat het NK autocross op 9 juni ook nog eens in Noardburgum is.

Hendrik van der Veen gaat, een beetje uit de losse pols, over autocross vertellen in het klompenmuseum in Noardburgum.

Het is een wonder, een 'nieuw' hart

Een half jaar geleden kreeg Reny Boersma (62) uit Bolsward een donorhart. Na zestien jaar van hartfalen krabbelt ze nu weer overeind en is God daar enorm dankbaar voor. ,,Mar ik bin ek in fjochterke.’’ In de moeilijke jaren die achter haar liggen, hield ze een dagboek bij en schreef ze gedichten. Daaruit gaat ze tijdens de Winterjûne voordragen, maar ze gaat ook gewoon vertellen over het grootste geschenk van haar leven: een nieuw hart.

Fûgelleane 26, Bolsward. Er kunnen vanaf 20 uur ongeveer 10 mensen tegelijk bij mevrouw Boersma terecht. Graag aanmelden voor 23 januari: renyboersma@hotmail.com

Minsken wize wat oan

,,It earste idee wie dat it om in ding gean moast. No, hjir yn Marktzicht hinget it fol mei rotsoai, en oeral is wol wat oer te fertellen. Der hinget hjir in Thijs Rinsema, Rink van der Velde hat hjir ferhalen skreaun. Ik hie yn’e holle dat minsken wat oanwize en dan fertil ik it ferhaal. Dat sil wol slagje, want ik stean hjir altiten te lullen. Oh, moat it om in oer as tsien dien wêze? Dat sille wy noch wolris sjen.’’

Ronald van der Molen vertelt in zijn café Marktzicht, aan de Oudeweg in Drachten. Hoe vaak en hoe lang, dat ziet hij dan wel.

Zware lampionpompoen

Beroepsverteller Baukje Koolhaas uit Wijnjewoude doet mee op diverse fronten. Ze schreef een verhaal over een zware lampionpompoen waarmee haar dochtertjes voor het eerst meededen aan Sint Maarten in Wijnjewoude. Dat verhaal vertelt ze in de bibliotheek van Drachten, waar ze ook publiek uitnodigt om met verhalen te komen. Bovendien heeft ze workshops vertellen gegeven aan vrijwilligers van Museum Opsterland in Gorredijk, zodat die beslagen ten ijs komen als ze hun persoonlijke verhalen brengen op verschillende plekken in hun museum.

Publiek kan vrij in- en uitlopen bij Baukjes vertelsessie in de bieb in Drachten. ,,Als ik merk dat er een nieuwe lichting zit - na ongeveer 20 minuten - begin ik weer opnieuw’’, zegt ze.

De band met Wytse

Wytse 462 is een goedgekeurde KFPS-dekhengst en hij heeft een speciale band met Coby Kruis. Hij werd op de Kruis-stoeterij in Heeg geboren, maar woonde een tijd bij anderen. Hij had het er moeilijk met mensen, en ,,sy mei him’’. Op z’n vierde kwam hij terug bij Coby, die veel tijd en liefde in hem stak. ,,It hat sân jier duorre foar hy echt himsels wêze koe.’’ Op de afgelopen hengstenkeuring in Leeuwarden kreeg Coby complimenten van collega’s. ,,Wat sjocht Wytse der bliid út, seinen sy.’’ Dat gaf kippenvel.

Coby vertelt over haar speciale band met Wytse in een huiskamerachtige plek (max 15 p.) in zijn stal: Lytshuzen 2, Heeg.

Meer over het verhalenproject tijdens het openingsweekend van LF2018 op 2018verhalen.nl .

ROOT { "typename": "HTMLLink", "type": "a", "href": "", "children": [] }

Nieuws

menu