Tjerk Vermaning ontdekte bij Bovensmilde als eerste een Ahrensburgkampement in Noord-Nederland. Maar de amateurarcheoloog (en stenenvervalser) wist dat zelf niet

Van zijn neanderthalervondsten deugden er veel niet, maar Tjerk Vermaning ontdekte wel als eerste een kampement van de Ahrensburgcultuur in Noord-Nederland. Al heeft de amateurarcheoloog dat zelf nooit geweten.

Tjerk Vermaning in 1981 op zijn boot.

Tjerk Vermaning in 1981 op zijn boot. Foto Archief DvhN

Het gaat om een vindplaats bij Bovensmilde waar Vermaning (1929-1986) eind jaren zestig of begin jaren zeventig van de vorige eeuw zo’n 6000 vuurstenen artefacten vond. ,,Een deel daarvan is Ahrensburg-materiaal, een ander deel is jonger, mesolithisch”, zegt steentijdarcheoloog Marcel Niekus van Stichting Stone. ,,Locaties die landschappelijk aantrekkelijk zijn, werden vaker gedurende verschillende periodes bewoond.”