Tijd voor een vrouw aan het helmhout

De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) bestaat 75 jaar en wordt gedomineerd door mannen. Nog nooit was een vrouw schipper. Die komt er voorlopig ook niet, vermoedt documentairemaker Karen Bies.

IFKS-schipper Froukje Osinga Meijer met Noa van der Meulen aan het helmhout van 'De Jonge Jasper'.

IFKS-schipper Froukje Osinga Meijer met Noa van der Meulen aan het helmhout van 'De Jonge Jasper'. Foto Omrop Fryslân

De SKS is vooralsnog niet van plan zich te mengen in het actief aanstellen van vrouwen als schipper. ,,De foarsitter lit it op syn berin”, zegt Bies, die René Nagelhout daar expliciet daar naar vroeg in de documentaire Mei it helmhout tusken ús yn. Bies vindt het opmerkelijk dat de discussie over het aanstellen van een vrouw als schipper bij de SKS nauwelijks wordt gevoerd. ,,Wylst froulju eartiids ek hurd wurken oan board.”

Vrouwen stonden ook aan het helmhout