Theaters puzzelen met coronasteun en huurlasten

Friese theaters kijken terug op een merkwaardig coronajaar. Donderdagavond praat de gemeente Waadhoeke over het kwijtschelden van de huur aan theater De Koornbeurs in Franeker. Burgemeester en wethouders zijn daartoe bereid.

FOTO

FOTO ANP

Een jaar waarin de theaters nauwelijks open waren, een jaar waarin maar kleine plukjes mensen in de theaterzaal werden ontvangen, een jaar waarin het doek kort even op ging en toen weer neerviel. Ook theater De Koornbeurs verkeert in zwaar weer en doet een beroep omtrent de huur op de gemeente.

De Koornbeurs krijgt voor 2020 aanvullende subsidie van de gemeente (95.562 euro) en ontvangt daarnaast NOW-steun (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) van de rijksoverheid. Eind vorig jaar bleek echter dat de extra gemeentelijke steun van invloed is op die rijksbijdrage: die wordt als omzet gerekend.

Alternatief

Er moet dus een alternatief worden bedacht om de toegezegde steun te behouden. Dat kan wanneer de gemeentelijke extra subsidie wordt verlaagd en in plaats daarvan de huur wordt kwijtgescholden. Dit valt namelijk niet onder de omzetbepaling van de NOW.

Wanneer de raad hier niet mee akkoord gaat, moet De Koornbeurs tussen de 11.700 en 22.500 euro terugbetalen aan het Rijk. Deze problematiek, schrijft het theater aan de raad, gaat in 2021 weer spelen. Voor dit jaar wordt een tekort van 106.100 euro begroot en ook daarvoor is al aanvullende subsidie gevraagd. Als de huur voor komend jaar opnieuw wordt kwijtgescholden, kan de Koornbeurs nog een keer optimaal gebruik maken van de NOW-regeling.

Hindernissen

Ook andere theaters kijken al vooruit naar volgend jaar en voorzien financiële hindernissen. ,,Dit jaar sluiten we door alle steun af met een positief resultaat en kunnen de huur gewoon opbrengen, maar volgend seizoen wordt het waarschijnlijk een ander verhaal’’, voorspelt directeur Wiebren Buma van Theater Sneek. Veel bezoekers hebben tegoeden en vouchers die ze zullen gebruiken als de theaters weer open mogen. ,,Als we open mogen, zal het met kruiwagens naar buiten gaan en met lepeltjes naar binnen.’’

Directeur Marijke van der Woude van stadsschouwburg De Harmonie waagt zich niet aan voorspellingen. Eerst maar eens afwachten, is haar devies. De Leeuwarder schouwburg kreeg voor 2020 een rijksbijdrage van het cultuurministerie. Die werd ‘gematcht’ - aangevuld, bijgepast - door de gemeente in de vorm van een huurkorting.

Zelf eigenaar

Dat gaat niet op voor de Lawei in Drachten, vertelt directeur Stef Avezaat. De stichting Lawei is al achttien jaar zelf eigenaar van het theater. Voor de vaste lasten - energierekening en verzekeringen - is een beroep gedaan op de TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) van het rijk. En ook in Heerenveen speelt de huurproblematiek niet, vertelt Geert Dijkstra. De gemeente is daar zelf eigenaar van het grootste deel van het pand.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur
Theater
Coronavirus