Sprekende camera: kijk uit, u wordt gezien!

We worden in de gaten gehouden, door camera’s en algoritmes. Daarover gaat het werk van de Vlaamse kunstenaar Dries Depoorter. Hij is morgenavond te gast bij kunstinitiatief VHDG.

De camera spreekt in het Engels tegen bezoekers.

De camera spreekt in het Engels tegen bezoekers. FOTO BOUDEWIJN BOLLMAN

Waant u zich onbespied? Kijk dan nog eens goed om u heen. De kans is groot dat uw gezicht en uw gedragingen worden gadegeslagen door camera’s. En denkt u dan, ach, wat zien die nou, behalve een voorbij wandelend persoon – dan vergist u zich. Er zijn camera’s met hoogwaardige software die emoties kunnen lezen en complexe verbanden kunnen leggen.

De Vlaamse mediakunstenaar Dries Depoorter is morgen te gast bij kunstinitiatief Voorheen De Gemeente (VHDG) in Leeuwarden, waar hij een kunstinstallatie verzorgt. In zijn werk richt hij zich op de plek die internet, camera’s en sociale media in de maatschappij innemen en de gevolgen daarvan op onze privacy.

Technologie

Voor VHDG zal Depoorter, die in Gent woont, op een nog nader te bepalen plaats in Leeuwarden, een surveillance-camera installeren die voortdurend zégt wat hij ziet, om zijn toehoorders duidelijk te maken hoe fijntjes moderne technologie ons al kan bestuderen.

De camera praat Engels en zal dingen zeggen als ‘I see a girl eating an ice cream’, maar kan ook zeggen ‘I see a sad man’ of ‘I see people sitting on chairs in a white room’. Weet hij niet helemaal zeker wat hij ziet, dan houdt de camera een slag om de arm en zegt: ‘I think I see a woman dancing.’

Foutjes

Eerder hing de surveillance-camera van Depoorter al in Eindhoven en maakte hij interessante foutjes. Toen een tweeling langsliep, zei de camerastem: ‘I see a girl taking a selfie in the mirror’. Depoorter grinnikt aan de andere kant van de lijn – mooi vindt hij dat. ,,Poëtisch ja, maar ook een adequate beschrijving.’’

Met zijn werk wil hij mensen erop wijzen hoeveel ze van zichzelf weg geven als ze door moderne technologie worden gadegeslagen en hoe schrikbarend nauwkeurig die technologie al is. En de software wordt steeds preciezer, de kunstenaar installeert steeds nieuwere, betere versies op zijn sprekende camera. ,,Hij kan emoties detecteren en situaties inschatten, dat wil ik laten zien.’’

Online event

De Vlaamse kunstenaar komt vrijdagavond naar Leeuwarden en is te gast bij een online-event van VHDG. Drie kunstenaars en een wetenschapper verdiepen zich in het surveillance-thema en vragen zich af welk effect onze continue zichtbaarheid op ons leven heeft. Kunnen we nog ongezien blijven en waarom zou een mens dat willen? Behalve Depoorter zijn kunstenaar Femke Herregraven en Roos Groothuizen te gast en ethicus Peter-Paul Verbeek.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdagavond om 19.30, te zien via facebook.com/KunstinitiatiefVHDG . De toegang is gratis.

The glass room

Deze zomer, van 19 augustus tot en met 24 oktober, staat ook dbieb in Leeuwarden bij het surveillance-thema stil. Twee werken van Dries Depoorter, die allebei over digitalisering gaan, zullen centraal staan in de internationale tentoonstelling The Glass Room die eerder, als een grotere variant was te zien in San Francisco en Sydney. Rondom de gratis toegankelijke expositie organiseert dbieb debatten en workshops met onder anderen Maxim Februari, Bernhard Maarsingh en Doortje Smithuijsen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Cultuur