Schrijfster Simy Sevenster schaamt zich en neemt afstand van toneelvoorstelling 'Golf fan Onrust': 'It wie myn stik net mear'

Simy Sevenster schreef Golf fan Onrust. Het verhaal over de oprichting van de Broedertrouw in 1889 en de arbeidersopstand op het Bildt werd onlangs als toneelvoorstelling in de buitenlucht opgevoerd. De schrijfster schrok van wat ze zag. ,,It wie hielendal myn stik net mear.’’

Een scène uit 'Golf fan Onrust'. Het stuk werd begin juli in Sint Jacobiparochie opgevoerd.

Een scène uit 'Golf fan Onrust'. Het stuk werd begin juli in Sint Jacobiparochie opgevoerd. Foto Catrinus van der Veen

Nadat Simy Sevenster (1944) uit Minnertsga de première Golf van Onrust had gezien, maakte ze zich snel uit de voeten. Ze schaamde zich diep. De entourage was prachtig, de spelers hadden hun best gedaan, maar van het verhaal dat zij had geschreven was nauwelijks nog iets overgebleven. ,,Sy ha it herskreaun en wêr’t it om giet, de striid fan de arbeiders, ha se romantisearre. Sa hie ik it net bedoeld’’, zegt Sevenster.

Nieuws

menu