Meester Roel uit Nijland was een man met hart voor muziek, Aaipop, het Fries en zijn leerlingen | in memoriam

Een paar maanden voor zijn onverwachte dood was Roel Faber nog te gast in het Omrop Fryslân-programma Noardewyn Live, van Willem de Vries, Hij vertelde daarin uitgebreid over zijn band met muziek en met Aaipop, het grote Friestalige popfestival in Nijland. ,,Dêr binne wy efterôf hiel tankber foar”, zegt dochter Baukje.

Roel Faber (1949-2022).

Roel Faber (1949-2022). Beeld: Eigen foto

Roel Faber, jarenlang onderwijzer in Nijland, kon prachtig vertellen. Over muziek, over de dingen die hij meemaakte, over wat hij tegenkwam in de Leeuwarder Courant - die hij elke dag spelde. Hij wist ook veel, van geschiedenis, van alles. Met het bestuur van Aaipop deed hij een keer een rondleiding door de Leeuwarder binnenstad. ,,Hij wie mear oan it wurd as de gids.”