Rekenkamer weerspreekt kritiek van college op festivalrapport

Kleurrijk festival Psy-Fi in de Groene Ster.

Kleurrijk festival Psy-Fi in de Groene Ster. FOTO ARCHIEF LC/MARCEL VAN KAMMEN

In veertien pagina’s weerspreekt de Rekenkamer de kritiek van het Leeuwarder college van B en W. Het college maakte de Rekenkamer verwijten na een rapport over het festivalbeleid.

De focus van het onderzoek naar het festivalbeleid lag op de vergunningverlening en het verlenen van ontheffingen. Daarbij constateerde de Rekenkamer dat vergunningen vaak laat werden afgegeven. En dat de rechter Groene Ster Duurzaam regelmatig in het gelijk stelde als de vergunningen en ontheffingen werden aangevochten.

Het college vond echter dat er te weinig aandacht was geweest voor de verbeteringen in de loop van de tijd. In reactie op het college stelt de Rekenkamer dat daar wel aandacht voor is in het rapport, maar dat de onderzoeksopdracht simpelweg anders was.

Catenaccio

Het college verweet de Rekenkamer ook dat de suggestie werd gedaan dat er bewust regels en wetten werden overtreden om de festivals te kunnen organiseren. En er zou zeker geen sprake van zijn dat het college slechts met tegenzin aanpassingen zou doorvoeren.

In haar reactie stelt de Rekenkamer dat niet de suggestie is gewekt dat het college bewust regels en wetten zou overtreden. De term catenaccio, waar het college eveneens over viel, is volgens de Rekenkamer de betiteling van de defensieve houding van de gemeente na een oproep van de rechter.

Geschrobd

Gijs Jacobse van Gemeentebelangen was de initiatiefnemer van het onderzoek van de Rekenkamer. ,,Waar de Rekenkamer eerst het college grondig de oren waste en het college aangaf dat dit niet goed gebeurd was, heeft de Rekenkamer nu de oren van alle kanten geschrobd’’, stelt hij. ,,De Rekenkamer maakt nogmaals helder waarop haar rapport en adviezen waren gebaseerd en neemt daar niets van terug. Dat deze nadere onderbouwing nodig was, is op zichzelf treurig.”