Provincie steunt plan cultuureducatie Keunstwurk

Kleuren FOTO PIXABAY

De komende vier jaar krijgt Keunstwurk van de provincie vier ton voor de voortzetting van kunst- en cultuureducatie op Friese basisscholen.

Gedeputeerde Staten hebben deze week hun steun uitgesproken voor de meerjarenplannen van Keunstwurk, zoals verwoord in het projectplan Samen maken, samen leren . In de bijbehorende begroting vraagt de instelling ruim vier ton subsidie voor KEK3 (Kultueredukaasje mei kwaliteit), een zelfde bedrag als door het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie wordt bijgedragen. GS zijn hiermee akkoord.

Directeur Douwe Zeldenrust ziet echter knelpunten. ,,We willen de huidige koers continueren en de resultaten goed vastleggen. Maar als gevolg van provinciale besluiten is er een minder groot budget voor coördinatie en ondersteuning voor de komende vier jaar. Dat betekent dat we keuzes moeten maken.’’

Afgeslankte uitvoering

De uitvoering van KEK3 wordt afgeslankt uitgevoerd, waarbij er meer aandacht komt te liggen op de regio en zelfwerkzaamheid van scholen als het gaat om de uitvoering van activiteiten in de praktijk. Zogeheten meimakkers – degenen die leerkrachten hierbij begeleiden – kunnen minder worden ingezet. En dat terwijl de betrokken partijen wel te spreken zijn over de stappen die de afgelopen jaren zijn gemaakt, vooral ook in het delen van kennis.

Keunstwurk en andere culturele partijen zijn daarom nog druk aan het lobbyen om bij de provincie meer geld los te peuteren, zodat Keunstwurk de coördinerende rol kan blijven spelen, die het de afgelopen acht jaar had tussen scholen, gemeenten en cultuurcentra.

Aan KEK2 hebben 348 van de 394 scholen in Friesland actief meegedaan. Met KEK3 wil Keunstwurk vooral proberen die scholen te bereiken, die tot nu toe niet meededen.

Nieuws

menu