Poetry Circle voortaan vanuit De Westerkerk

Adrian Crowley en het Crash Ensemble in de Westerkerk, tijdens festival Explore The North in 2016. FOTO EXPLORE THE NORTH

Poetry Circle 058 valt onder festival en productiehuis Explore The North en opereert niet meer in popcentrum Neushoorn maar vanuit De Westerkerk. Er komt een serie workshops voor de jonge doelgroep.

Poetry Circle 058 is deel van een landelijk netwerk van zeven Poetry Circles. Doel is om niet alleen het schrijven, maar ook het performen van poëzie te bevorderen. Daarom begint Poetry Circle 058 met een reeks workshops in De Westerkerk in Leeuwarden, ook de uitvalsbasis van Explore The North.

Die workshops zijn bedoeld voor jong talent van 15 tot 25 jaar ,,of in bytsje âlder”, zegt Annemarie Lindeboom. Zij gaat deze lessen geven, soms bijgestaan door gastdocenten. Het worden twintig lessen, waarin verschillende aspecten van poëzie, spoken word en performance aan bod komen. De reeks gaat in januari van start en wordt in juli afgesloten met een openbaar optreden.

Er is plek voor 15 tot 20 deelnemers. Kandidaten kunnen zich opgeven tot 18 november via www.explore-the-north.nl. Op 3 december zijn er audities. De kosten van de workshop bedragen 100 euro, 5 euro per les. In principe worden die lessen live in De Westerkerk gegeven. Als de coronatoestand dat onmogelijk maakt, gebeurt dat online. ,,Soks ha wy earder dien, dat gie ek goed”, zegt Lindeboom.

Poetry Circle past mooi bij de ambitie van Explore The North om het hele jaar door een literatuurprogramma te bieden. Onder deze vlag valt ook het talentontwikkelproject Jonge Schrijvers, waarvoor men samenwerkt met theaterschool Meeuw. Dat is bedoeld voor een iets jongere doelgroep: tussen 14 en 17 jaar.

'It is hiel logiysk om it ûnder Explore The Norh te hingjen'

De overgang van Popcentrum Neushoorn, waar Poetry Circle 058 vanaf 2016 onderdak vond, naar De Westerkerk (het vroegere Poppodium Romein) is misschien pikant, maar ligt wel voor de hand, zegt Lindeboom.

,,Neushoorn wie mear in poadium om dingen te dwaan. Ek prima, hear, mar der wie net folle ynteraksje mei wat der fierder yn dat gebou barde. Dat is oars by De Westerkerk, wêr’t Explore The North ek programma makket. Se ha ek in protte kontakten, dat is hiel ynteressant foar Poetry Circle, ek om nije poadia te finen. Dus it is hiel logiysk om it ûnder Explore The Norh te hingjen.”

Nieuws

menu